Home > Amerikansk ISM-tillverkning fortsatt sammandragande

Amerikansk ISM-tillverkning fortsatt sammandragande

Den första veckan i juni började med amerikansk ISM-tillverkning under en dag då tyska och franska banker var stängda. Pressmeddelandet visade att indexet fortfarande är sammandragande, då tillverkningsindustrin är hårt drabbad av coronavirus-pandemin.

Indexet studsade till 43,1 efter 41,5 en månad tidigare, men ändå kvarstår det på nivåer under 50, vilket är den siffra som definiera expansion/sammandragning. Nya beställning, produktion och sysselsättning har även stigit, medan leveranser till leverantörer har minskat.

Medan efterfrågan fortfarande är osäker verkar det som att maj 2020 har varit en månad som definierats av övergångar. Trots aningen fler exportbeställningar i maj återspeglar importerna en minskad inhemsk efterfrågan.

Försiktig inställning till inköp i maj

Det viktiga att komma ihåg när man tolkar ISM är att pressmeddelandet är en enkät. Chefer på olika företag svarar på frågor som har att göra med nya beställningar, sysselsättning och andra delar av deras verksamhet. Baserat på svaren sammanställs datan så att den visar på sammandragande eller expanderande förhållanden, baserat på om siffran visar på över eller under 50, expanderande eller sammandragande.

Utöver en liten återhämtning för indexet har vissa chefer uttryckt optimism. Bland annat menar de att aktiviteten har ökat, även om det inte har lett till nya beställningar ännu – ändå ett positivt tecken.

Efterfrågan på bränsle har börjat komma tillbaka, vilket bekräftar en långsam återhämtning från nedstängda ekonomier. Det sammantagna intrycket är att det trots coronavirus-krisen finns många positiva tecken på horisonten. Folk börjar planera projekt till hösten 2020 och efter det, och optimismen bör öka under andra hälften av året.

Många investerare tittar på ISM-rapporten av ett par olika anledningar. Ja, ISM-data är en ledande ekonomisk indikator, men en del av dess beståndsdelar förtjänar investerares fulla uppmärksamhet.

Exempelvis kommer ISM-datan oftast under NFP-veckan. Oftast släpps ISM Manufacturing och Non-Manufacturing innan NFP-fredagen, och ibland släpps en av dem före.

Investerare som fokuserar på den amerikanska centralbankens mandat vad gäller arbetstillfällen tittar på sysselsättningen i ISM-rapporten och använder den för att skapa en prognos för kommande NFP-siffra. Därför är sysselsättningen en viktig del för att kunna göra en kvalificerad gissning angående NFP-rapporten på fredag.

Med det i åtanke steg sysselsättningen i sektorn, vilket är ett positivt tecken inför NFP på fredagen.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto