Home > Amerikansk jobbdata för oktober på fredagen

Amerikansk jobbdata för oktober på fredagen

Dagen före Alla Helgons dag är halvdag i Sverige, vilket innebär att räntemarknaden stänger klockan 12.00 medan börsen stänger klockan 13.00.

På förmiddagen riktas intresse mot de definitiva utfallen för industri-PMI i euroområdet i oktober, klockan 9.58. Det preliminära oktoberutfallet för hela euroområdet visade en överraskande nedgång till 45,3, från 46,1 i september. Analytiker hade väntat en uppgång till 46,5 inför det preliminära utfallet men räknar nu med att det slutliga utfallet kommer att gå i linje med det preliminära utfallet.

Det var särskilt det tyska industri-PMI som överraskade negativt i de preliminära rapporterna. Det sjönk till 45,7 från 47,4 i september.

Fredagens, och förmodligen också veckans, tyngsta datapunkt blir dock den amerikanska arbetsmarknadsstatistiken för oktober, som publiceras klockan 13.30. Enligt Bloomberg News enkät väntas antalet sysselsatta ha ökat med 125.000 personer i oktober, och med 123.000 om enbart den privata sektorn inkluderas.

Septemberstatistiken bjöd på en viss lättnad, inte så mycket på grund av månadsutfallet, +114.000 personer, men genom att månadsutfallen för juli och augusti reviderades upp med totalt 86.000 personer.

Hushållsundersökningen överraskade samtidigt med att visa att arbetslösheten sjönk till 7,8 procent i september, från 8,1 procent månaden före. Nedgången skedde trots att antalet personer i arbetskraften ökade relativt kraftigt, och enligt hushållsundersökningen ökade sysselsättningen med hela 873.000 personer. En stor del av ökningen gällde dock deltidsysselsatta personer.

Enligt Bloomberg News enkät väntas oktoberstatistiken visa att arbetslösheten steg till 7,9 procent.

ADP:s mätning av sysselsättningsutvecklingen i den privata sektorn visade en ökning med 158.000 i oktober, det vill säga en bit över förväntningarna inför den officiella statistiken. ADP har dock ändrat metodik för undersökningen inför oktoberrapporten, och ekonomer förhåller sig därmed något avvaktande i fråga om att justera prognoserna inför den officiella rapporten.

Joseph LaVorgna, chefekonom för USA på Deutsche Bank, ser inga skäl att räkna med att den underliggande trenden, med en jobbtillväxt på ungefär 150.000 per månad, ska ändras. Deutsches prognos inför fredagen är dock att sysselsättningen kommer att öka med 125.000 personer, men den prognosen gäller med antagande om att trenden med upprevidering av tidigare måndagsutfall kommer att fortsätta.

”Faktum är att de senaste tolv månaderna har sysselsättningstillväxten i genomsnitt reviderats upp med 23.000 personer jämfört med det initiala värdet. Därmed är en notering på +125.000 personer i oktober helt i linje med den underliggande trenden”, skriver Joseph LaVorgna.

Beträffande den oväntade nedgången i arbetslösheten i september, till 7,8 procent från 8,1 i augusti, räknar Deutsche Bank med att den till allra största delen berodde temporära faktorer, och de räknar med att arbetslösheten vände hela vägen upp till 8,1 procent i oktober.

Klockan 15.00 publiceras vidare statistik över amerikanska industriorder i september, som väntas visa en ökning med 4,6 procent efter en nedgång med 5,2 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto