Home > Amerikansk obligationsränta stiger, skrämmer bort deltagare från finansiella marknader

Amerikansk obligationsränta stiger, skrämmer bort deltagare från finansiella marknader

Marknaden för fast avkastning är betydligt större än aktiemarknaden. De som emitterar skuldebrev är allt från offentliga myndigheter till storföretag.

Privata traders deltagande på marknaden för fast avkastning är dock inte stor. Ökade kostnader, marknader som saknar likviditet samt bristande kunskap får privata traders och investerare att hålla sig borta.

Man kan dock inte stoppa en trader från att tolka det som sker på marknader med fast avkastning, och hur det kan påverka annan form av avkastning. Den amerikanska obligationsräntan är riktmärket för en riskfri ränta i USA och hela världen.

Varför är den stigande obligationsräntan så viktig?

En obligation, som den 10-åriga statsobligationen i USA, har ett pris och en avkastning. Dessa har en inverterad relation – ju större priset desto lägre avkastning, och vice versa.

Obligationer är en av de medel som centralbanker använder för att genomföra sin penningpolitik. När de genomför lättnader i penningpolitiken köper centralbanker obligationer från kommersiella banker och frigör likvida medel som rör sig ut i ekonomin via lån till företag och befolkningen. På så sätt expanderar den monetära basen. Motsatsen sker när en centralbank gör villkoren snävare.

De senaste penningpolitiska åtgärderna från centralbanker världen över har lett till sänkt avkastning. Istället för att köpa obligationer valde investerare aktier, helt enkelt eftersom avkastningen var så låg, minskande och till och med ibland negativ.

Detta avslutades abrupt nyligen. Som diagrammet ovan visar steg avkastningen på riktmärkesräntan dramatiskt under de sista handelsdagarna i februari. Vad var marknadens reaktion? Att sälja aktier, och att köpa amerikanska dollar.

Problemet för finansiella marknader är inte att avkastningen stiger. Ett sådant fenomen är normalt under ekonomisk återhämtning. Trots allt är det ekonomisk återhämtning alla är ute efter, så varför skräms marknaden så fort det dyker upp tecken som bekräftar detta?

Förklaringen kommer från hur snabb och stark rörelsen var. Med andra ord är inte en stigande avkastning oroande, men när den sker så abrupt är den det.

En snabb jämförelse med historiska nivåer visar att sådana starka rörelser senast skedde under ”taper tantrum” 2013, ”Bund-tantrum” 2015 och efter valet 2016. Kommer vi få se något liknande under de kommande månaderna?

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.