Home > Amerikansk skuld/BNP-ratio når astronomiska nivåer

Amerikansk skuld/BNP-ratio når astronomiska nivåer

En av bieffekterna av att handskas med denna pandemi är att det har lett till en utökning av nationell skuldnivå. Detta går i rakt motsatt riktning jämfört med hushållen.

Exempelvis ökar hushållen sina skuldnivåer när de är optimistiska kring framtiden och sparar mer när de känner sig pessimistiska. När det kommer till regeringar är det oftast det rakt motsatta som gäller.

Regeringar borde dock ses som hushåll med intäkter och utgifter. Om regeringen har ett underskott (dvs. spenderar mer än den producerar) måste de finansiera genom att låna, eller bygga upp skuld, som hushållen gör.

Diagrammet nedan visar att USA, världens ledande ekonomi, har byggt upp mer skuld både innan, under och efter den ekonomiska krisen.

Konsekvenserna av stigande skuldnivåer

Ett land som har ett stort handelsunderskott har inget annat alternativ än att fortsätta utfärda ny skuld. Allting fungerar så länge som ekonomin kan stötta den nya skulden då den kostar (i form av ränta). Ett sätt att mäta ett lands skuldhållbarhet är att jämföra skuldnivån med BNP. BNP återspeglar vad landet har producerat i termer av varor och tjänster under en period – exempelvis ett år.

Ju högre skuld/BNP-ratio desto svårare blir det för att land att betala av sina skulder. Trovärdighet är en viktig faktor här.

Föreställ dig att denna ratio fortsätter att stiga i USA. Under 2020 nådde den nära 280% genom åtgärder mot pandemin. Om USA vid någon tidpunkt får problem med att betala av lånen kommer investerare i amerikansk skuld förlora tilliten.

Hur kan ett land få ned sin skuldnivå? Ett sätt är att bli mer produktivt. Detta är dock inte enkelt, då landet måste producera mer effektivt så att BNP växer snabbare än skulderna. Som diagrammet ovan visar har detta inte skett i USA sedan 1981.

Ett annat sätt är att få valutan att bli värd mindre. Om skulden utfärdas i den lokala valutan (dvs USD) blir det lättare att betala av skulden om valutan blir värd mindre, och penningpolitiska myndigheter har kontroll över hur mycket som trycks.

För att summera ligger problemet inte hos USA utan hos de som äger amerikansk skuld. USA kan helt enkelt låta dollarn sjunka mer och mer i värde.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.