Home > Amerikansk statistik kalibrerad att dominera fredagens marknad

Amerikansk statistik kalibrerad att dominera fredagens marknad

Med en annan ovanligt intensiv nyhetsdag framför oss väntar valutahandlare ängsligt på det stora pärlbandet av rapporter från USA som borde ge en någon klarare bild i fråga om inflation, tillverkning och industriell produktion. Bytesbalansen kommer också att publiceras även om dess påverkan inte väntas bli lika hög som detaljhandelsrapporterna. Valutahandlare bör blicka mot ännu en hausseartad dag för greenbacken om rapporterna skulle fortsätta att svika.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up down up down up up
Veckotrend up up no down up up
Motstånd 1.3925 1.5895 77.85 0.9106 1.0343 0.8835
1.3884 1.5863 77.64 0.9042 1.0300 0.8800
1.3832 1.5794 77.33 0.8997 1.0262 0.8771
Stöd 1.3760 1.5722 76.63 0.8925 1.0175 0.8706
1.3734 1.5686 76.30 0.8886 1.0128 0.8680
1.3685 1.5624 76.09 0.8836 1.0100 0.8621

Ekonominyheter

USD – USD fortfarande hausse med detaljhandelssiffror som väntas komma in negativt

Den amerikanska dollarn (USD) sågs fortfarande handlas lätt hausse i torsdags inför detaljhandelssiffror från USA där många investerare väntar sig siffror med negativ underton. En plötslig våg av riskaversion tycks ha hjälpt greenbacken stiga kraftigt denna vecka och statistik har hittills bara förstärkt denna dynamik.

Ytterligare pessimistisk statistik släpptes också från flera andra ekonomier. Inflationsrapporten i producentledet från Schweiz verkar vara på tillbakagång, industriell produktion över hela euroområdet och i Japan stagnerar och den australiska bostadsmarknaden visar nedgång. Den enda optimistisk statistikrapporten i går var arbetslöshetsrapporten från Storbritannien som inte såg nödvändigtvis jobbtillväxt, men en inte så dålig som väntat ökad arbetslöshet.

Med en annan ovanligt intensiv nyhetsdag framför oss väntar valutahandlare ängsligt på det stora pärlbandet av rapporter från USA som borde ge en något klarare bild i fråga om inflation, tillverkning och industriell produktion. Bytesbalansen kommer också att publiceras även om dess påverkan inte väntas bli lika hög som detaljhandelsrapporterna. Valutahandlare bör blicka mot ännu en hausseartad dag för greenbacken om rapporterna skulle fortsätta att svika.

CHF – CHF in djup nedgång med styrräntebeslutet som närmar sig

Riktningen på den schweiziska francen (CHF) har pressats kraftigt in i baisse bland investerare med den schweiziska centralbankens (SNB) styrräntebeslut som närmar sig. Mot den amerikanska dollarn (USD) har francen faktiskt handlats platt trots greenbackens hausseartade rörelser mot dess övriga valutarivaler. Men den schweiziska francen har sett några bakslag till följd av dåliga regionala ekonomiska grundläggande faktorer och en allmän stämning av flykt från risk, särskilt efter SNB beslut att knyta CHF till ett värde av euron på 1,20.

En stämning av djup pessimism växer sig allt starkare med avseende på investeringsklimatet i Europa för tillfället. Den baisseartade marknaden fortsätter att urgröpa styrkan i euron och med dess perifera medlemmars kamp med auktion av statsskuldväxlar och annat finansiellt elände. Schweiz har tidigare varit i stånd att kapitalisera på den flykten till mer säkra tillgångar, men såg sin exportsektor kraftigt undergrävas av en oförtruten valuta appreciering. SNB åtgärd att knyta an valutan till euron har hittills gjort sitt jobb genom att hålla uppgångarna i CHF i schack.

Sentimentet i Schweiz har vänt till det negativa denna vecka också med många analytiker och ekonomer som räknar med en utveckling mot mer säkra tillgångar efter centralbankens styrränteuttalande. En attityd av duvaktighet har fått dragkraft och investerare är oroliga för att en fortsatt följetång av låga räntor i kombination med möjligheten till en sänkning av styrräntan i Europa under 2012 skulle kunna minska värdena på valutorna då vi tar oss in djupare i tredje kvartalet.

AUD – Rapporter som kommer ut från Australian väntas ha en positiv inverkan på AUD

Den australiska dollarn (AUD) väntas ha en baisseartad handel denna vecka med marknadsrapporter som fortsatte att visa en lätt ekonomisk expansion i samtliga sektorer. Staplande ovanpå de senaste rapporterna för Australiens expanderande bostadssektor, har de senaste publikationerna vad gäller konsumentförtroende- och affärsklimatindexet visat en kraftigare minskning vilket slagit mot flera sektorer av den australiska ekonomin, liksom dess psyke.

Förväntningarna på den senaste tidens rapporter har varit en blygsam tillväxt och i vissa fall eller rättare sagt i bästa fall noll rörelse. Veckans rapportering har hittills lett till att många placerare börjat dra sig ur den australiska dollarn (AUD) under den senaste tidens handel, men många förväntar sig en rekyl. Nationella statistikrapporter om bostäder och sysselsättning har också drivit många investerare bort från den en gång spirande AUD. Dessa statistikrapporter i kombination med dystra HPI siffror och en svag rapport om byggtillstånd har hittills skickat den australiska dollarn lägre och den ser ut att fortsätta så denna vecka.

Råolja – Råoljepriset såg små uppgångar med råvarulager som steg

Råoljepriset fick lite stöd i onsdags då sentimentet verkade gynna en uppgång till följd av en liten uppgång i det amerikanska råoljelagret. Den veckovisa rapporten avslöjade igår att USA har lagt till ungefär 1,3 miljoner fat i sina reserver. Denna nyhet har hittills motverkat föreställningen om att ett sjunkande oljepris till leder till en högre kurs i greenbacken och detta skickade råoljepriset in i en hausseartad hållning med spekulationer om minskat utbud.

En förväntad nedgång i värdet av olja på grund av denna veckas miljö av risksentiment, som såg greenbacken appreciera kraftigt har hittills inte påverkat priset på fysiska tillgångar på något definierat sätt. Råoljeinventeringsrapporten som kom ut i onsdags överraskade många investerare som hade prissatt en betydligt mildare nedgång i reserverna. Med detta sentiment som börjat greppa tag i många valutahandlare, kan vi få se ett oljepris över 90 dollar per fat inom en snar framtid.

Tekniska nyheter

EUR/USD

En skarp nedgång i värdet av valutaparet EUR/USD har sargat den tekniska trenden när det stängde under sin långsiktiga uppåtgående trend från maj 2010. Både det veckovisa diagrammets och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow faller där valutaparet genomgår en kraftig korrigering. Stöd kommer in på ett intervall av 1,3400-25 från februari låga och 50 % Fibonacci retracement nivå från den hausseartade rörelsen som tog valutaparet från maj 2010 låga till maj 2011 höga. 61 % retracement nivå på 1,3040 är en betydande milstolpe medan långsiktiga aktörer är mer fokuserade på januaris notering av 1,2875. På uppåtsidan är juli låga på 1,3835 det initiala motståndet, följt av den tidigare trendlinjen som kan visa sig vara motståndskraftig som så ofta uppstår med brutna trendlinjer och denna nivå hittas vid 1,3990.

GBP/USD

Tre veckor av nedgångar och en kabel som har brutit under den långsiktigt stigande trendlinjen från maj 2010 låga. Priset på 1,5780 är en betydande stödnivå som sammanfaller med 38 % Fibonacci retracement från maj månad 2010 till aprilrörelsen från 2011. Nedanför här har valutaparet GBP/USD stöd från bottennoteringarna i oktober/och tidiga januari toppnoteringar på 1,5650 följt av december månads nivå på 1,5350. Inledande motstånd kan hittas vid 1,6080 följt av 1,6375 och slutet av augusti höga på 1,6450.

USD/JPY

Den japanska valutan har handlats i ett bundet intervall mellan dess rekordlåga nivå på 75,94 och 78,85 på uppåtsidan. Prisaktiviteter i valutakorsen har varit mycket mer volatila. Det dagliga diagrammets, det veckovisa diagrammets och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow visar blandade resultat och nästa stora motståndsnivå hittas efter centralbankens ingripande vid 80,20 följt av den långsiktiga trendlinjen från juni 2007 höga som kommer in på 81,00. Bristande stöd på det dagliga diagrammet gör det svårt att förutsäga ett riktpris på nedåtsidan men det stora runda talet på 75 sticker ut.

USD/CHF

Förra veckan rusade valutaparet med nästan 13 % i ryggen på den schweiziska centralbankens (SNB) skyddande prissättning på 1,20 för EUR/CHF. Valutaparet USD/CHF fortsätter att röra sig högre och testar nu den fallande trendlinjen från november 2010 som kommer in på 0,8890. Denna nivå har ytterligare betydelse då det sammanfaller med 68 % Fibonacci retracement från november 2010 höga till augusti låga. Både det veckovisa diagrammets och det månatliga diagrammets Stokastiska Slow stiger och med ett brott kan paret fortsätta att utvidga sina uppgångar till motståndet på 0,8945 från 1 april höga. Stöd kommer in på 0,8545 och 0,8250.

Wild Card

S & P 500

S & P 500 har konsoliderats sedan den skarpa nedgången i augusti och prisrörelsen har bildat ett triangelmönster på diagrammet från den 21 augusti låga som mäter en potential på 100 punkter. Forex valutahandlare kan göra sig förberedda på en utbrytning i endera riktningen om den nuvarande trenden är mot nedåtsidan. Inledande stöd hittar vi vid 1130 följt av tidig augusti låga på 1076. Ett brott här kan öppna dörren till augusti 2010 låga på 1037. På uppåtsidan hittar vi ett motstånd som ligger vid den övre gränsen av triangeln vid 1183, följt av augusti höga på 1229, samt 1247 från 61 % Fibonacci retracement bort från juli höga.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.