Home > Amerikansk statistik slutar högt i tak för att stänga året som gått

Amerikansk statistik slutar högt i tak för att stänga året som gått

Det har skett en märkbar trend av starkare amerikansk ekonomisk statistik i det fjärde kvartalet. Dagens sista parti av amerikanska siffror för i år kan visa att den amerikanska ekonomin går in i 2012 med starkt förtroende.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend down down down up down down
Veckotrend down down down up down down
Motstånd 1.3460 1.6165 81.50 1.0065 1.0450 0.8510
1.3230 1.5890 79.50 0.9780 1.0340 0.8450
1.3050 1.5770 78.30 0.9550 1.0220 0.8400
Stöd 1.2870 1.5410 77.15 0.9065 0.9860 0.8350
1.2675 1.5270 76.50 0.8760 0.9800 0.8280
1.2330 1.5110 75.56 0.8570 0.9660 0.8140

Ekonominyheter

USD – Amerikansk statistik slutar högt i tak för att stänga året som gått

Det har skett en märkbar trend av starkare amerikansk ekonomisk statistik i det fjärde kvartalet. Dagens sista parti av amerikanska siffror för i år kan visa att den amerikanska ekonomin går in i 2012 med starkt förtroende. På eftermiddagen kommer vi att få husförsäljningssiffrorna, arbetslöshetsrapporten och Chicago PMI indexet. Förra veckans bostadssiffror kom in med blandat resultat med försäljning av befintliga hem som inte uppfyllde marknadens förväntningar, samtidigt som försäljningen av nya hem visade en stark uppgång på 315 000 enheter. Uppgången i det tidigare tillverkningsindexet antyder om att Chicago PMI indexet kan komma in starkare än det prognostiserade på 60. Stark statistik kan ta USD bort från gårdagens toppnoteringar även om den nedåtgående trenden för valutaparet EUR/USD ligger intakt. Valutaparet EUR/USD har stöd på 1,2870 från 2011 låga. Motstånd hittar vi bakåt på den brutna trendlinjen från mitten av december låga på 1,0370.

EUR – Valutaparet EUR/USD reagerade knappt efter den framgångsrika italienska auktionen

Italien lyckades skrapa ihop 9 miljarder euro på sina 6 månaders statsskuldväxlar och betalar nu bara 3,25 % mot 6,50 % från novembers auktion. Det är en stor skillnad för kortsiktiga finansieringsbehov jämfört med den normgivande 10-åriga BTP obligationen vars avkastningsgrad fortsätter att handlas nära 7 % vilket indikerar att trycket ligger kvar på Italien. Ett annat tecken på att spänningarna är höga på de europeiska finansmarknaderna är de europeiska bankers placering av 452 miljarder euron i ECB:s inlåningsfacilitet, ett rekord för i år. Detta tyder på att bankerna inte använder medel från LTRO till att köpa statspapper, utan snarare att europeiska banker fortfarande är riskobenägna.

I dag kommer ytterligare en italiensk auktion att ta plats och investerare kommer hålla ett öga på dess utgång. Valutaparet EUR/SEK handlades på en ny rekordlåg nivå samtidigt som valutaparet EUR/CAD fortsätter att röra sig lägre. Nästa stöd för valutaparet EUR/CAD finns på 1,3080, från mitten av januari låga, följt av 2011 låga på 1,2775.

JPY – Deflationstrycket fortsätter att plåga Japan

I går släppte Japan ett parti av ekonomiska rapporter som misslyckades med att leva upp till förväntningarna. Den mest oroande biten av statistiken är siffrorna från det underliggande konsumentprisindexet (KPI) som visade att deflationstrycket kan ha en negativ inverkan på den japanska ekonomin. Det underliggande KPI-indexet visade ett en nedgång med -0,2 % på årsbasis under november månad, efter det att konsumentpriserna föll i oktober med -0,1 % på årsbasis. Tokyos underliggande KPI förbättrades något och föll med -0,3 % efter en nedgång på -0,5 % på årsbasis under oktober månad. Också oroande är den nedslående industriproduktionen som sjönk -2,6 % på årsbasis. Prognoser pekade på en tillbakagång med endast -0,7 %. Hushållens konsumtion var ett blysänke med en 3,2 % nedgång på årsbasis. Kanske är detta ett tecken på att japanska konsumenter skjuter upp sina köp i väntan på ytterligare prisfall.

Det amerikanska finansdepartementets rapport pekade ut Japan och inte Kina för sin intervention på valutamarknaden. Trots den hårda retoriken signalerade detta inte en förändring i policyåtgärder för USA, som inte har deltagit i en intervention av den JPY efter jordbävningen/tsunamin i mars.

Valutaparet USD/JPY fortsatte sin nedgång för fjärde dagen i rad efter ett parti av svaga rapporter. Valutaparet misslyckades med att bryta igenom 78,20 på sin fallande trendlinje från 2007 höga och är ute efter att testa det inledande stödet på 77,15 från december låga. Ett brott här skulle öppna dörren till november låga på 76,55.

Råolja – Iranska hot gav bränsle åt råoljepriset

Spotpriset på råolja har stadigt klättrat på det iranska hotet om att stänga Hormuzsundet, skulle västländerna införa sanktioner mot den iranska oljeindustrin. Kommentarer på tisdagen från Irans förste vice ordförande gjorde lite för att minska spänningarna, när han sa att om västvärlden inför sanktioner mot den iranska oljeindustrin kommer Iran att stänga Hormuzsundet. En majoritet av all olja från Mellanöstern passerar genom detta sund och det amerikanska energidepartementet anser Hormuzsundet som ”Världens viktigaste flaskhals för råolja.” Det iranska hotet om att stänga sundet är inte något nytt, men ett återupptagande av den tuffa retoriken och en eventuell USA-ledd attack mot iranska kärnanläggningar har bidragit till att pressa råoljepriset högre med nästan 10 dollar per fat sedan mitten av december månads låga.

Spotpriset på råolja har stött på en motståndslinje från novembers och decembers toppar som kommer in på 101,60 dollar per fat. Ett brott här och nästa motstånd hittas på 105,50 dollar per fat från mitten av april låga.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Det veckovisa diagrammet är talande. Efter ett brott av stödlinjen från januaris och oktobers bottennoteringar har valutaparet tagit sig tillbaka till denna linje, där den omvandlades till ett motstånd vid 1,3200 så ofta sker med tidigare brutna trendlinjer. Det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow ligger i det översålda territoriet även om de månatliga diagrammen fortfarande kan ha mer att ge. Kursen på 1,2670 kommer att bli en viktig stödnivå då ett triangel mönster från 2008 och 2010 bottennoteringar på det månatliga diagrammet kan hittas här. Under denna stödnivå hitta vi det låga från 2008 på 1,2520. Motståndet ligger bakåt på det 20-dagars glidande medelvärdet vid 1,3215 och den december 9 höga på 1,3430, vilket sammanfaller med 38 % Fibonacci retracement från oktober höga till december låga.

GBP/USD

På ett liknande sätt ligger kabelns veckovisa diagrams Stokastiska Slow i det översålda territoriet samtidigt som de månatliga diagrammen fortsätta att sjunka. Under loppet av december har pundet misslyckats flera gånger med att etablera ett brohuvud över motståndet på 1,5770. Oktober låga på 1,5270 är det initiala stödet trots att marknadens aktörer sannolikt hålla ett öga på den stigande trendlinjen från 2009 som finns på 1,5110. Ett brott av motståndet på 1,5770 skulle kunna sporra en omgång av korta positioneringar, medan baisse anhängarna kan börja omgruppera sig nära den 18 november höga på 1,5890. Nivån sammanfaller med 61 % retracement från oktobers till decembers prisrörelse. Endast ett brott av oktobers höga på 1,6165 skulle kunna vända det tekniska sentimentet från baisse till hausse.

USD/JPY

Valutaparet USD/JPY har börjat testa den nedåtgående trendlinjen från 2007 som kommer in på 78,30. Ett brott här och valutaparet USD/JPY skulle mest troligt stöta på ett säljtryck vid oktober höga på 79,50 och juli höga på 81,50. Det 100-veckors glidande medelvärdet på 83,30 är ytterligare en nivå som långsiktiga aktörer kommer att titta på för en bekräftelse av en hausseartad teknisk prisrörelse. Med detta sagt förblir den långsiktiga trenden på nedsidan och valutaparet har stöd vid december låga på 77,15 och november låga på 76,50, innan valutaparet historiska låga.

USD/CHF

En stängning för månaden ovanför det 20-månaders glidande medelvärdet på 0,9385 skulle bekräfta styrkan i USD. Detta kommer att sätta i spel 2011 årshögsta på 0,9780 och december 2010 höga på 1,0065. Den tekniska nivån som sticker ut mest är 1,1140, bort från den långsiktiga nedåtgående trendlinjen från 2003 höga. Initialt stöd ligger bakåt på 0,9065, med potential för en djupare prisrörelse tillbaka till axelpunkten från oktober på 0,8565.

Wild Card

USD/CAD

Det veckovisa diagrammet visar en konsolidering av ett triangel mönster som bildats från oktober höga och låga med valutaparet som vill testa dess stigande stöd på 1,0130. Forex valutahandlare bör inte notera att en stängning här på veckobasis och valutaparet kan komma testa 0,9750, den tidigare brutna kanallinjen från maj månad 2010. Skulle paret rekylera på stödlinjen till triangel mönstret, kommer den övre linjen in på 1,0420, medan konsolideringen av triangel mönstret har en uppmätt rörelse på cirka 700 punkter. forex

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.