Home > Amerikansk sysselsättning steg i april

Amerikansk sysselsättning steg i april

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 140.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 7,6 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I mars steg sysselsättningen med reviderade 138.000 (+88.000). Februari-siffran reviderades samtidigt till +332.000 (+236.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 176.000 personer i april, väntat var +150.000. I mars steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 154.000 personer (+95.000).

Den genomsnittliga timlönen steg 0,2 procent i april. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I mars var den genomsnittliga timlönen oförändrad.

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,4 timmar per vecka i april (34,6 i mars). Analytikerna väntade 34,6 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin var oförändrad, jämfört med förväntningarna om en ökad sysselsättning med 5.000 personer. Månaden före ökade sysselsättningen i industrin med reviderade 2.000 personer (-3.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 185.000 personer, i detaljhandeln ökade sysselsättningen med 29.000 personer.

Byggindustrin noterade en minskade sysselsättning med 6.000 personer i april jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda minskade med 11.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften ökade med 210.000 personer i april, till 155,238 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen ökade med 293.000 personer, efter en nedgång med 206.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,3 procent, jämfört med 63,3 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete sjönk till 18,072 miljoner jämfört med 18,464 miljoner månaden före. Andelen av
befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,6 procent, jämfört med 58,5 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto