Home > Amerikansk sysselsättning steg i september

Amerikansk sysselsättning steg i september

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 114.000 personer i september. Arbetslösheten var 7,8 procent, jämfört med 8,1 procent månaden före.

Den sjunkande arbetslösheten i den amerikanska sysselsättningsrapporten för september visar att ekonomin fortsätter att återhämta sig.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 115.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 8,2 procent, enligt Bloomberg News prognosgenomsnitt.

I augusti steg sysselsättningen med reviderade 142.000 (+96.000). Juli-siffran reviderades samtidigt till 181.000 (+141.000).

Sysselsättningen i den privata sektorn ökade med 104.000 personer i september, väntat var +129.000. I augusti steg sysselsättningen i den privata sektorn med reviderade 97.000 personer (+103.000).

Den genomsnittliga timlönen steg med 0,3 procent i september. Analytiker hade väntat sig en ökning med 0,2 procent. I augusti var den genomsnittliga timlönen oförändrad (0,0).

Den genomsnittliga arbetstiden uppgick till 34,5 timmar per vecka i september (34,4 i augusti). Analytikerna väntade 34,4 timmar per vecka.

Sysselsättningen inom industrin minskade med 16.000 personer, jämfört med förväntningarna om oförändras sysselsättning. Månaden före minskade sysselsättningen i industrin med reviderade 22.000 personer (-15.000).

Sysselsättningen inom den tjänsteproducerande sektorn ökade med 114.000 personer, i detaljhandeln ökade sysselsättningen med 9.000 personer.

Byggindustrin noterade en ökad sysselsättning med 5.000 personer i september jämfört med månaden före. Antalet offentliganställda ökade med 10.000.

Antalet personer som ingår i arbetskraften ökade med 418.000 personer i september, till 155,063 miljoner. Hushållsundersökningen tydde samtidigt på att sysselsättningen ökade med 873.000 personer, efter en nedgång med 119.000 personer föregående månad.

Andelen av befolkningen som ingår i arbetskraften uppgick till 63,6 procent, jämfört med 63,5 procent föregående månad.

Antal personer i arbetskraften som för närvarande kan ta ett arbete sjönk till 18,815 miljoner jämfört med 19,501 miljoner månaden före. Andelen av befolkningen som har ett jobb uppgick till 58,7 procent, jämfört med 58,3 procent månaden före.

Av: Direkt

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto