Home > Amerikanska dollarn får ett uppsving efter starkare jobbdata än väntat

Amerikanska dollarn får ett uppsving efter starkare jobbdata än väntat

Fredagens NFP-rapport gav Fed grönt ljus att höja federal funds-räntan. Den amerikanska dollarn stärktes men gick inte upp mot alla sina jämförbara valutakurser.

Efter att Ryssland invaderade Ukraina, förändrade ekonomiska data inte finansmarknaderna som de gjorde tidigare. Som sådan gjorde gårdagens NFP-rapport lite för att förändra marknadernas prisåtgärder.

Det banade dock vägen för Fed att höja federal funds-räntan vid deras nästa möte i mars. Nästan alla mätvärden i den här rapporten var positiva, och avståndet från konflikten fick investerare att köpa dollarn mot sina jämlika.

Ändå vann inte dollarn mark gentemot alla sina jämlika. Till exempel uppskattades valutorna "down under", den australiska och den nyzeeländska dollarn mot dollarn. Förklaringen här är att dessa två valutor är nära korrelerade till den amerikanska aktiemarknaden. Eftersom aktiemarknaderna är relativt stabila trots konflikten i Östeuropa och utsikterna till att Fed höjer räntorna, favoriserar investerare de två valutorna.

Men den starka NFP-rapporten utlöste ett steg uppåt på dollarn mot andra valutor. Så vad visade NFP-rapporten?

Hausseartad NFP-rapport skickar dollarn högre

Alla aspekter av gårdagens rapport är hausse för dollarn. Eftersom Fed har ett dubbelt mandat, ett om prisstabilitet och ett om att skapa jobb, stöder gårdagens rapport en räntehöjning från Fed vid dess möte i mars.

Flera aspekter av jobbrapporten förtjänar att nämnas.

För det första skapade den amerikanska ekonomin fler jobb i februari än vad marknaden förväntade sig – 678k mot 407k. För det andra visade revisioner av tidigare data att ytterligare 97 000 jobb lades till under de föregående månaderna.

För det tredje sjönk arbetslösheten till 3,8%. För det fjärde nådde arbetskraftsdeltagandet 62,3%, en ny post-COVID högsta nivå. Slutligen växte inte lönerna, utan var oförändrade, vilket visade att inflationen inte skulle stiga som befarat under de kommande månaderna.

Å andra sidan är arbetsbristen jämfört med nivåerna före COVID-19 2,1 miljoner. Därför finns det fortfarande utrymme för förbättringar.

Dollarn reagerade med att öka mot europeiska valutor, såsom euron och det brittiska pundet, och förlora mot den australiska och nyzeeländska dollarn samt mot den japanska yenen.

Ändå finns det inget i NFP-rapporten som hindrar Fed från att höja federal funds-räntan i mars. Som sådan kan den amerikanska dollarn gå ännu ett steg högre.