Home > Amerikanska husförsäljningsindexet signalerar om expansion på marknaden

Amerikanska husförsäljningsindexet signalerar om expansion på marknaden

Statistik från den amerikanska bostadsmarknaden i går indikerade också ett positivt budskap med försäljning av nya hem tog ett skutt uppåt vilket representerar en växande marknad för konsumtion, bostadslån och banklån.

EUR/USD GBP/USD USD/JPY USD/CHF AUD/USD EUR/GBP
Daglig trend up up down no up no
Veckotrend down down down up no up
Motstånd 1.4250 1.6450 79.80 0.9340 0.9080
1.4210 1.6180 77.80 0.9115 1.1010 0.8880
1.4100 1.6040 77.10 0.8970 1.0760 0.8795
Stöd 1.3830 1.5890 75.70 0.8710 1.0270 0.8670
1.3800 1.5800 0.8630 1.0110 0.8550
1.3650 1.5630 0.8550 0.9920 0.8285

Ekonominyheter

USD – Greenbacken (USD) handlades lätt baisse med en begränsad prisrörelse

Greenbacken (USD) handlades lätt baisse tidigt på torsdagen med valutahandlare som begrundade statistiken från bostads- och tillverkningssektorn med tecken om en potentiell hausseartad uppgång på de globala marknaderna. Det plötsliga rycket till riskaptiten som genererades av sådan rörelse tryckte ner greenbacken. Men nu tycks den ha apprecierat inför en sträng av rapporter från den amerikanska marknaden i dag. Detta skulle kunna vända på en stor del av de marknaderna som nyligen lyckats få en kortsiktig stabilitet.

Statistik från den amerikanska bostadsmarknaden i går indikerade också ett positivt budskap med försäljning av nya hem tog et skutt uppåt vilket representerar en växande marknad för konsumtion, bostadslån och banklån. Nyheten har inte haft någon större påverkan på valutamarknaden, men den kan sprida sig genom långsiktiga analyser på de amerikanska kapitalmarknaderna mot slutet av året.

I dagens handel kommer den amerikanska ekonomin fokuseras främst på bostadssektorn och BNP. Likviditeten kommer sannolikt att vara högre i dagens tidiga handel då flera händelser publiceras i snabb följd från Japan, euroområdet och USA. Likviditetsflödet från USA kommer att öka och Japan kommer att bidra till dagens rörelser med dess styrräntebeslut som publicera tidigt denna morgon.

EUR – Euron apprecierar med plötsligt ökat risktagande

Euron (EUR) förväntas visa en hausseartad handel denna morgon efter en mängd rapporter från Japan och inför ekonominyheter från regionen samt USA. Kontra den amerikanska dollarn handlades euron någon baisse med greenbacken apprecierande mot alla dess valutarivaler. Dock har denna morgons manövreringar satt valuta paret i en dämpad hausseartad bana.

Valutahandlare letar efter ett sätt att balansera en gryende riskaptit med fortsatt volatilitet på de globala marknaderna. Ett något pessimistiskt sentiment mot att investera i den amerikanska dollarn råder, vilket har många oroliga investerare. Ett kämpande euroområde som avvärjt en baisseartad marknad mitt i turbulensen i sina perifera nationer ser också ut att förlora mark på de finansiella marknaderna med tillflyktsortsvalutorna såsom schweizerfranc (CHF) och den japanska yenen apprecierar.

Sentimentet i hela euroområdet har vänt till det negativa, med många analytiker och ekonomer som räknar med en utveckling mot mer säkra tillgångar denna vecka. Varje tillstymmelse till flera baisseartade nyheter från någon av de ena stora ekonomierna kommer sannolikt att sänka EUR ytterligare när investerare flyr risktagande. Med en tung nyhetsdag framför oss, kan många valutahandlare räkna med signifikanta rapporter som kommer att få en inverkan på marknaden. Om dagens statistik kommer in negativt är det mest troligt att EUR vänder till baisse.

JPY – Styrkan i den japanska valutan utmanad

Den japanska yenen (JPY) handlades måttligt lägre jämfört med de flesta andra valutorna i morse, där dess värde som en internationell tillflyktsortsvaluta utmanades av en allt minskad industriell aktivitet och produktion. Med risksentimentet som en viktig länk till valutan har yenen haft en väntad uppgång under en period. Detta efter att en övergång från högre avkastningstillgångar blivit allt mer framträdande. Den japanska valutan har haft flera både upp- och nergångar med de växlande rörelserna mot mer riskfyllda tillgångar.

Emellertid har de senaste prisrörelserna orsakat en del farhågor, då många spekulanter räknar med en nedgång efter denna veckas industriella rapporter om verksamheterna. En stärkande yen ger då fördelar vad gäller köpkraften från öns ekonomi. Detta trots att Japan är starkt beroende av exporten, där en stark yen är ytterst ogynnsam för den långsiktiga tillväxten i landets nuvarande ekonomiska modell. Med nedgångar inom industrin i Japan, kan denna uppåtgående trend möta motstånd.

Råolja – Oljepriset håller kursen mitt bland oron på marknaden

Råoljepriset höll sig stadigt på onsdagen med ett sentiment som tycktes favorisera en lätt uppgång i de globala aktieindexen följt av rapporter om monetära åtgärder som inletts av flera centralbanker. Data som kommit ut från Europa och USA förra veckan har börjat generera visst risktagande efter uttalanden från Federal Reserve fått många investerare att söka högre avkastningstillgångar.

En förväntad dipp i värdet på greenbacken som en följd av denna veckas miljö av riskobenägenhet har hjälpt många valutahandlare att inta långa positioneringar i fysiska tillgångar. Men utan att greenbackens nedgångar inte realiserats, tycks sentimentet för priset på råolja hålla sig stadigt. Skulle råoljepriset fortsätta att plana ut den här veckan, kan oljepriset nå en avgörande punkt som tvingar en stor svängning i mitten av veckan.

Tekniska nyheter

EUR/USD

Valutaparet EUR/USD har rört sig ovan sitt konsolideringsmönster från föregående vecka och har en teknisk retracement mot 1,4040, med 50 % Fibonacci retracement bort från rörelsen som härrör från 1,4940 höga i maj till oktober låga på 1,3145. Både det dagliga och det veckovisa diagrammets Stokastiska Slow rör sig allt högre och som sådan hittar vi ytterligare motstånd nära 1,4100 där 100 och 200-dagars glidande medelvärde vilar. På nedåtsidan hittar vi stöd vid förra veckans bottennotering på 1,3650.

GBP/USD

Kabeln har rekylerat till ett nytt sex veckors högsta till dess 50 % Fibonacci retracement vid 1,6010 från prisrörelsen lägre som täcker april höga till oktober låga. Ett brott på denna retracement nivå skulle sätta i spel motståndet 1,6110 från augusti låga följt av 61 % retracement nivå på 1,6180. 1,5850 kan ses som den första betydande stödlinjen följt av 1,5630.

USD/JPY

Förra fredagen vaknade valutaparet USD/JPY ur sin slummer och satte snabbt ett nytt bottenrekord på 75,78, vilket utlöste en uppsjö av stoppar innan den rörde sig tillbaka över 76 yen. Medan intervallhandeln kan komma att fortsätta, kan en snabb rörelse under 75 yen bjuda in ytterligare en runda av interventioner från finansministeriet vilket sannolikt skulle radera de ursprungliga motståndsnivåerna vid 77,85. Det höga på 80,25 efter ingripande av den japanska centralbanken kan hitta villiga säljare av valutaparet på mer attraktiva nivåer.

USD/CHF

Den ensidiga prisrörelsen i valutaparet USD/CHF har avslutats med att valutaparet bildat vad som ser ut att bli ett fallande kilmönster. Diagrammönstret medför vanligtvis en utbrytning till uppåtsidan men Forex valutahandlare bör följa prisaktiviteten. Konsolideringsmönstret har ett motstånd vid 0,9025, en nivå som sammanfaller med den stigande trendlinjen från augusti låga som bröts förra veckan. Ytterligare motstånd ligger vid 0,9340-0,9315. Stöd för paret hittas vid 0,8640 och 0,8550

Wild Card

AUD/USD

Forex valutahandlare kan förbereda sig att ta sig ur den senaste tidens rally i valutaparet AUD/USD då förväntningarna växer för en styrräntesänkning baserat på onsdagens data från konsumentprisindexet. Valutahandlare kan dock vilja tänka två gånger då risksentimentet hjälper AUD att återhämta sig och det tekniska har börjat vända till hausse igen med MACD stigande över 0 nivån och priset som klättrade förbi 200-dagars glidande medelvärde. Motstånd hittas vid 1,0765 från 1 september höga, följt av 2011 höga på 1,1080. Motstånd för valutaparet GBP/USD Kommer in på 1, 0270 från den tidigare brutna trendlinjen bort från juli och september höga.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.