Home > Amerikanska råoljelager stiger oväntat

Amerikanska råoljelager stiger oväntat

Lagren med amerikansk råolja följs noga då dess storlek antyder en höjd eller minskad ekonomisk aktivitet i USA. En annan orsak är att Kanada är en stor exportör av oljeprodukter till USA, vilket innebär att det skapar volatilitet för både USD- och CAD-par när prognosen missas.

Igår missades prognosen. Amerikanska lager med råolja steg med 5,7 miljoner tunnor, medan förväntningarna låg på en sänkning med -3,2 miljoner tunnor. Med andra ord var prognosen fel med 8,9 miljoner tunnor – en viktig siffra med tanke på att lagernivåerna släpps varje vecka.

Vikten av amerikanska råoljelager

Minskande lagernivåer antyder att det finns en ökad efterfrågan på oljeprodukter i den amerikanska ekonomin. Då den amerikanska ekonomin är den största i världen skickas expansion eller sammandragning viktiga signaler angående global återhämtning eller nedgång. Till följd av detta kalibrerar investerare sina förväntningar i enlighet med detta.

För valutainvesterare är råoljelager en viktig ekonomisk rapport då den påverkar den kanadensiska dollarn. Den normala reaktionen är att när oljalagren i USA stiger så finns det mindre behov av import från Kanada, vilket innebär att den kanadensiska dollarn då tenderar att försvagas.

Det motsatta gäller även att när oljelagren sjunker mer än förväntat så satsar investerare på den kanadensiska dollarn då Kanada då kommer exportera fler oljeprodukter till USA. Detta är som sagt den normala marknadsreaktionen, men på finansiella marknader är reaktioner på ekonomiska nyheter inte alltid helt logiska. Om det hade varit det hade investeringar varit så enkla att göra att vem som helst hade kunnat lyckas med det.

Men, vi befinner oss inte under normala omständigheter. COVID-19 förändrade oljemarknaden precis som den förändrade alla andra marknader. Samtidigt påverkar även sommarhandeln priserna.

Det var inte bara så att den kanadensiska dollarn inte gick ner efter rapporten, den steg faktiskt även lite. Det kan vara så att investerare satsar på marknaden inför den kanadensiska jobbdatan som kommer imorgon, eller så kan det vara så att fokus ligger på vad som sker på makronivå istället för på regional nivå.

För att summera innebär gårdagens rapport om råoljelager i USA och den kanadensiska dollarns reaktion på det att det blir intressant att följa morgondagens rapport över arbetsmarknaden i Kanada. Om CAD går ner till följd av den kan vi säga att den amerikanska råoljans förutsägande kraft är intakt.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto