Home > Amerikanskt budgetförslag betonar utbildning och handel

Amerikanskt budgetförslag betonar utbildning och handel

USA rör sig blixtsnabbt, både vad gäller monetära och finansiella åtgärder. På den monetära fronten är investerare vana vid att Fed är proaktiva. Den största överraskningen i år kom på den finansiella fronten.

Den nya administrationen i Washington slösade ingen tid och levererade 1,9 biljoner dollar i finansiellt stöd under det första kvartalet 2021. De lade även grunderna för en ny runda av finansiellt stöd där fokus framförallt ligger på infrastruktur och andra långsiktiga projekt. Dessutom släppte de nyligen ett budgetförslag för 2022 där den största ökningen sker för utbildning och handel.

Det amerikanska handelsunderskottet fortsätter att växa

USA är ett av de mest skuldsatta länderna i världen, och denna trend kommer inte vända någon gång snart. Om något har COVID-19-pandemin tvingat myndigheter att spendera mer. Dessutom har internationella organisationer som internationella valutafonden och OECD uppmanat världens regeringar att fortsätta spendera och investera under pandemin för att hjälpa hushåll och företag.

Diagrammet ovan visar USA:s främsta kommersiella partners. Vi ser här grannländerna Mexiko och Kanada, men även Kina och EU. Varuhandeln med EU har ökat under de senaste två årtiondena, och med en ny administration i USA kommer denna trend troligtvis fortsätta.

Tanken är att andra länder ska tjäna på att USA spenderar i en slags svallvågseffekt. Indirekt ekonomisk tillväxt förväntas därmed efter finansiella stödåtgärder i USA.

Allt sammantaget har prioriteringarna i budgeten förändrats sedan Bidens nya regering tog över. USA är återigen där de ska vara – en stark ekonomi som leder världen ut ur ekonomiska lågkonjunkturer.

Som diagrammet ovan visar eftersläpar investeringar från regeringen trenden. Faktum är att det finns ett gap på cirka 1,25 biljoner dollar det senaste årtiondet, och nu vet vi varför det nya stödpaketet för långsiktiga projekt överstiger 2,5 biljoner dollar.

I princip kommer gapet minska, och USA kommer återvända till att ligga över trenden i långsiktiga realbruttoinvesteringar. Med realinvestering innebär det att förväntad inflation också räknas med.

USA har trots allt inga problem med att finansiera sitt underskott. Som vi har sett under pandemin har den amerikanska dollarns roll som reservvaluta ökat. I princip innebär detta att andra länder ökade den del av sina utländska reserver som hölls i dollar, vilket i princip innebar att de köpte skuld som utfärdats av det amerikanska finansdepartementet.

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto