Home > Amerikanskt dilemma – hur stimulerar man en ekonomi som redan återhämtar sig?

Amerikanskt dilemma – hur stimulerar man en ekonomi som redan återhämtar sig?

Den amerikanska ekonomin återhämtar sig snabbt från den lågkonjunktur som genererades av COVID-19. Tack vare en framgångsrik vaccinationskampanj är USA på väg att uppnå flockimmunitet inom tre månader.

Detta leder till att det finns en risk för att ekonomin kommer överhettas. Om det stödpaket på 1,9 biljoner dollar som levererades i början på året inte räckte kommer kongressen snart godkänna ytterligare 2,4 biljoner i år.

Detta stödpaket, som kallas ”American Jobs Plan”, kommer öka inflationsförväntningarna och stärka produktiviteten. Paketets fokus är en kombination av långsiktiga projekt i områden som grön energi, utbildning, sjukvård och infrastruktur.

Med tanke på den starka NFP-rapporten i mars kommer det nya stödpaketet hjälpa arbetsmarknaden att nå nivåerna innan pandemin ännu snabbare. Därmed kommer Fed bli tvingade att anpassa sin penningpolitik snabbare än väntat, trots deras bibehållna duvaktiga hållning.

Obligationsmarknaden sätter press på Fed

Tre krafter dominerar just nu på finansiella marknader. En av dem är den amerikanska kongressen och hur snabbt de släpper nytt finansiellt stöd. En annan är vaccinationskampanjen som kommer leda till flockimmunitet snabbare än andra ekonomier. Slutligen har vi Fed, som håller kvar en lättad hållning samtidigt som ekonomin återhämtar sig.

Mitt i allt detta har vi obligationsmarknaden. Bloomberg/Barclays U.S. Aggregate Bond Index representerar obligationer på medellång sikt i USA.

Årets första kvartal var inte bra för obligationer, då de levererade en förlust på 3,37% till sina investerare. Detta är den värsta kvartalsavkastningen sedan 1976, och förklaringen kommer från låga kuponger och väldigt långa terminer.

Minskade obligationspriser innebär högre avkastning, och om trenden fortsätter under årets andra hälft lär Fed förr eller senare ge vika. Marknaden kommer helt klart sätta press på Fed, så länge som det går illa för obligationsmarknaden.

Det finns ett dilemma för beslutsfattare i USA om hur man ska hitta en balans mellan finansiellt och monetärt stöd på ett sätt så att obligationsmarknaden inte störtdyker och ekonomin undviker att överhettas. Ett sätt att göra det är helt enkelt att låta avkastningen stiga, och därmed låta den naturliga finansiella åtstramning kompensera för Fed:s bristande åtgärder. Detta fungerar dock bara om aktiemarknaden ligger kvar vid sina nuvarande nivåer.

För att summera blir de kommande månaderna väldigt viktiga för marknadsdeltagare. Vi kan befinna oss i början av nya trender som kommer påverka finansiella tillgångar under resten av året.

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.