Home > Analys: Aarhuskarlshamn – har fettet härsknat?

Analys: Aarhuskarlshamn – har fettet härsknat?

AAK steg ca 40 % i fjol och har i år hittills stigit ungefär 23 %. Aktien är inne i en riktigt stark fas och onekligen är det här ett tillfälle då man inte ska gå emot den rådande trenden.

I samband med att en aktiekurs rör sig bestämt i en viss riktning så medkommer ibland en volymstapel som kännetecknas av att den är markant större än omkringliggande volymstaplar. Konsekvensen av en sådan ’urvarvning’ brukar vara en distributionsfas om kursrörelsen skett uppåt eller en ackumulationsfas om kursrörelsen skett nedåt. I veckodiagrammet nedan ges exempel på detta. I fallet med AAK understödjer volymutvecklingen den underliggande trenden.

Analys Aarhuskarlshamn veckodiagram
Aarhuskarlshamn veckodiagram

Om man subtraherar toppen i början av 2010 med botten i oktober 2008 så får man 205-77 som är 128. Differensen adderas sedan på toppvärdet och man erhåller 333 som också råkar vara en tredjedel av tusen och därmed en viktig nivå att bevaka. Det här är inget hokuspokus utan allmän numerologi. Ytterligare exempel ges av efterföljande rekyl (mars-maj 2010) och subtraktionen 205-138 som är 67 dvs två tredjedelar av 100 som också markerade botten för resten av det året. ”Sammanträffandet” förklaras av att alla aktier evolverar i tid, pris, geometri och omsättning. Att kursförhållandena speglar kända matematiska förhållanden talar för att aktien evolverat i faktorn pris.

Enligt diagrammet nedan ses att AAK befinner sig i en stark trend. Aktien kommer sannolikt att bryta upp ovan den övre trendlinjen. Det är inte bara volymstaplarna som jag nämner i ovanstående stycken som tydliggör styrkan i trenden utan också av att aktien handlades utan utdelning den 6 maj och efterföljande kursreaktion har signalerat fortsatt styrka. Konsolideringen i maj varslar om ett utbrott.

Vid två dagars stängning över 346 aktiveras en teknisk köpsignal som sannolikt bör lyfta AAK till intervallet 385-388. AAK är inte lika fett vid två veckovisa stängningar under 333.

Analys Aarhuskarlshamn dagsdiagram
Aarhuskarlshamn dagsdiagram
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto