Home > Analys: Active Biotech utlöser köpsignal inom konsolidering.

Analys: Active Biotech utlöser köpsignal inom konsolidering.

Active Biotech har efter ett större kurs fall i början av året inlett en konsolidering där aktien för ett par veckor sedan utlöst en mindre köpsignal. Aktien är på väg för ett återtest vilket skapar ett kortsiktigt köpläge.

Active Biotech upplevde ett större kursfall i början av året i samband med negativt nyhetsflöde. Bolagets ms-projekt laquinimod emottogs med en negativ rekommendation från expertpanelen, CHMP, som är knuten till det europeiska läkemedelsverket EMA. Aktien föll med nästan 50 % på beskedet och har därefter handlats i en svagt fallande konsolidering.

Kurskasten är procentuellt mycket kraftiga inom detta intervall och därför är en placering främst är avsedd för swing tradern, som har en något kortare tidshorisont samt lägre avkastningskrav jämfört med en långsiktig investerare.

Sedan mitten av juni har volatiliteten minskat rejält då aktiens handelsintervall minskat till intervallet 28 till 30.50 kr. Ett falskt utbrott på nedsidan i början av augusti åtföljdes snabbt av ett lyckosamt utbrott på ovansidan där aktien forcerade motståndet runt 30.50 med kraft och under ökad handelsaktivitet.

Detta ger positiva signaler framöver och det tidigare motståndet har omvandlats till ett stöd, vilket skapar ett fördelaktigt kortsiktigt köpläge.

Vi rekommenderar ett köp runt 30.50 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 29.70 kr. Målkurs sätts till 34.50 kr.

Aktien handlas under det fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns runt 30.50 kr. Motstånd finns runt 35.50 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ACTI

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto