Home > Analys: Ädelmetallerna Guld och Silver i bra köpläge på lång sikt

Analys: Ädelmetallerna Guld och Silver i bra köpläge på lång sikt

Om vi studerar graferna över Guld och Silver nedan så finner vi ett tydligt konsolideringsintervall sedan hösten 2011. När det är uppenbart att priset har börjar rotera med prissvingar upp och ner på ca 80-120 % (av föregående prissving) så är detta ett tecken på att marknadens aktörer har enats om värde och rättvisa priser. I ett sådant skede använder jag analysverktyget Volume Profile och ritar ut ett värde- eller balansområde i min graf. Min handel kring detta etablerade värdeområde är både logiskt och relativt enkel att förstå.

När priset söker sig ovanför värde, upp i värdeområdets unfair highs,  så ligger min huvudsakliga fokus på att gå kort/sälja i marknaden och när priset söker sig under värde, ner i unfair lows, så fokuserar jag på att gå lång/köpa. Motiveringen är hämtad från auktionsmarknadsteorin, där säljarna bör uppfatta priser ovanför värde som fördelaktiga och köparna priser under värde som fördelaktiga. Denna analysform är extremt tillförlitlig, objektiv och konstant uppdaterad eftersom den alltid baseras på aktuell marknadsgenererad information med fokus på elementet volym. Jag ignorerar vanligtvis fundamentala faktorer eftersom det är väldigt svårt att någonsin veta vad och hur mycket som redan ligger ”inprisat” i marknaden.

Silver dag
Daglig graf Silver – Etablerat värdeområde och den mest förväntade rörelsen ner är gjord
Guld dag
Daglig graf Guld – Extremt god korrelation med Silver

Som ni alla ser så har vi nu gjort den mest förväntade rörelsen ner till VAL (Value Area Low) och befinner oss nu i värdeområdets unfair lows där jag, förr eller senare, förväntar mig respons från köparna för en rörelse upp igen. Självfallet måste man vara ödmjuk och acceptera att priset fortfarande kan vilja testa lägre, innan vi finner tillräckligt intresserade köpare för att orka ta priset högre.

Sett till en stor mängd tillfällen, så är det dock en köpsetup med hög sannolikhet och betydande EDGE. Nu tänkte jag fokusera på Silver och bryta ner marknaden i flera tidsperspektiv för att visa hur jag tänker för att maximera sannolikheten för lönsam handel kring den här typen av möjligheter.

Att använda en kombination av tidsperspektiv för att förbättra sin timing är en extremt kraftfull analysmetod. Genom att beskåda en och samma marknad från flera infallsvinklar så kan man kan förstå skilda aktörers syn på värde och rättvisa priser, vilket leder till en större förståelse för ” The Bigger Picture” och ökad sannolikhet för lyckad handel. Ovan finner ni en daglig graf över Silver, där vi tydligt kan skaffa oss en uppfattning om den daglig bilden av värde.

Vi befinner oss kring områden där köparna bör vara mer intresserade av handel, men det är fortfarande möjligt att vi vill testa ner ytterligare en bit i unfair lows innan köparna är tillräckligt intresserade. För att öka sannolikheten för en väl timad entry så kan man bryta ner Silver i ytterligare en tidsram, t.ex mellan 60-240 minuter. På så vis kan man skaffa sig en uppfattning om den här tidsramens aktörers syn på värde och rättvisa priser. Jag brukar tala om att skapa möjligheter med ”asymmetrisk Risk/Reward”, vilket enligt min erfarenhet är det absolut bästa affärsmöjligheterna i marknaden. Låt mig förklara mer.

silver 120
120-minuters graf Silver – En annorlunda bild av värde

Även i detta tidsperspektiv så finner vi ett tydligt och relativt symmetriskt värdeområde och det är tydligt att även denna tidsrams aktörer har enats om rättvisa priser och roterar kring dessa. Genom att inte enbart studera den dagliga bilden av värde så ökar man nu sin förståelse för fler marknadsaktörers syn på Silverpriset. Optimalt så inväntar man ett värdeområde i en kortare tidsram och försöker göra en entry utefter ovan nämnda principer, eftersom man då har två bilder av värde som samspelar för maximal timing. Samtidigt är man medveten om potentialen sett ur det längre tidsperspektivet och kan på så vis rida ut potentialen ur den längre tidsramen (den översta grafen).

Denna metod är mycket kraftfull för att både öka sannolikheten för en lyckad affär och för att förbättra sin timing i marknaden. Dessutom så finns det bra möjligheter att scala, dvs ta hem en del av vinsten, sett till värde i 120-minuters grafen och behålla resten av positionen för ett utbrott uppåt och en fortsättning i linje med det dagliga perspektivet på värde.

Jag hoppas detta exempel kan ge inspiration och ett nytt perspektiv på hur man kan resonera i marknaden. Enligt min erfarenhet så behöver man inte överkomplicera sin handel med en mängd olika verktyg och indikatorer som inte skapar någon betydande EDGE. Kunskapen om Auktionsmarknadsteorin, effektiv användning av analysverktyget Volume Profile och kombination av tidsperspektiv är enligt mig allt som behövs.

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto