Home > Analys: Africa Oil riskerar fortsatta nedgångar

Analys: Africa Oil riskerar fortsatta nedgångar

Africa Oil har i år kunnat glädja sina gamla aktieägare med en kursuppgång på hela 309 procent, räknat på kursen i skrivande stund 44 kr. De aktieägare som köpte på årshögstanivån 80,25 kr den 29 maj kan däremot hålla sig för skratt. Kursen har gått ner 45 procent sedan dess.

Under nedgången har Africa Oil, så klart, fått säljsignaler. Vi har också skrivit om dessa i vår analys av Africa Oil den 28 november. Sedan dess har aktien fått ytterliggare en säljsignal då den gått under den tidigare stödnivån vid ca 50 kr.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är fortfarande uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är däremot tydligt nedåtriktad.

Stochastic-indikatorn visar att aktien är i ett mycket översålt läge. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Africa Oil har nu de närmast liggande motståndsnivåerna vid ca 50 kr och ca 61 kr. För att aktien i detta läget ska få några långsiktigt viktiga köpsignaler behöver aktien etablera sig över dessa motstånd under stor handelsaktivitet.

Vid ca 44 kr har Africa Oil nu en intressant stödnivå. Den är i och för sig inte så starkt stöd men under den finns nästa tydliga stödnivåer först vid ca 34 kr och vid ca 23 kr.

Funderar man på att ägna sig åt att fånga denna fallande kniv, och alltså försöka fyndköpa Africa Oil, här vid stödnivåerna kring ca 44 kr, så skulle jag emellertid först vilja hissa en liten varningsflagg inför den kommande utvecklingen.

Dels har handelsvolymen på aktien under de nedåtriktade dagarna har varit klart större än den på uppåtdagarna. Det indikerar att det är säljarna som helt klart dominerar handeln i aktien. Mycket aktier ska tydligen säljas.

Dessutom så har aktien fått en säljsignal ur en stor triangelliknande formation som tyvärr indikerar en fortsatt betydande nedgångspotential. Signalen har en målkurs kring stödnivåerna vid ca 23 kr. Det skulle i så fall innebära en inte helt föraktlig nedgång på 48 procent från nuvarande nivå. Säljsignalen erhölls också under en stor handelsvolym vilket förstärker signalvärdet i signalen.

I och för sig skulle Africa Oil från detta översålda läge nu lätt kunna göra en rekyl, studsa upp, och testa motståndsnivån vid ca 50 kr underifrån. Risken är dock betydande att aktien så småningom kommer att testa betydligt lägre nivåer.

Att tänka på, särskilt om man framförallt använder teknisk analys som sitt beslutsunderlag, att i en sådan här nyhetsstyrd aktie kan en nyhet snabbt flytta aktien långt förbi ens stop loss nivåer. Slippaget riskerar alltså att bli stort. Vi rekommenderar därför att man handlar med betydligt mindre positionsstorlekar än annars.

Är man trots allt lockad att köpa Africa Oil här vid stödet på ca 44 kr så rekommenderar vi ett mycket strikt stop loss hanterande. Stop loss förslagsvis om aktien stänger under 43 kr.

Är man inne på att blanka aktien så inväntar man med fördel på att aktien först rekylerar upp till området i närheten av 50 kr motståndet. Eller så inväntar man att aktien stänger under stödet vid ca 44 kr. Sikta sedan på nedgångar till ca 34 kr eller ca 23 kr.

Stop loss vid en blankning förslagsvis om aktien stänger över motståndet vid ca 50 kr. Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Analys Africa Oil
Africa Oil (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto