Home > Analys: All time highs för Den Norske Bank

Analys: All time highs för Den Norske Bank

Den Norske Bank utlöste en köpsignal i början på mars då ett mindre konsolideringsområde forcerades. Aktien är kortsiktigt överköpt och börjar närma sig två olika prisobjektiv vilket sannolikt leder till starten av en rekylfas i aktien.

DNB är Norges största finanskoncern och har samtidigt en bred internationell närvaro. Koncernen är en av världens ledande shipping banker och en betydande aktör inom energisektorn. Verksamheten internationellt utvidgas stadigt. I Norden är DNB en av de ledande aktörerna inom bank, finans och försäkring. På den svenska marknaden erbjuder DNB de flesta tjänster och produkter som efterfrågas av medelstora och stora företag samt institutioner. För privatpersoner erbjuder DNB ett brett fondutbud, kreditkort samt billån. I Sverige har DNB cirka ca 400 anställda fördelat på tre kontor, Stockholm, Göteborg och Malmö(februari 2012).

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande och det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Vi har tidigare varit positivt inställda då en köpsignalutlöstes under januari månad. Uppgången efter köpsignalen bekräftades inte tydligt av en ökad volym, men eftersom aktien med god marginal passerat ett tidigare motstånd kände vi oss bekväma med att rekommendera ett köp på rekyl ned till motståndet, vilket numera är stöd. Aktien har i februari månad handlats i ett snävt intervall mellan 83-86 NOK vilket forcerades i början på mars och utlöste ännu en köpsignal vilket tagit aktien upp till nya all time highs. Då det inte finns några motstånd att navigera efter, får man se på möjliga prisobjektiv hur långt aktien kan tänkas nå innan starten för rekyl.

Räknar man med skillnaden mellan botten och toppen av det stora konsolideringsintervallet mellan 51-75 NOK får man en målkurs på 99 NOK. Tror man istället att februari konsolideringen liknar en slags flaggformation indikeras halva uppgången är nådd från swing low på 70 NOK vilket ger ett prisobjektiv på 98 NOK.

Den Norske Bank handlas på Oslo börsen under symbolen DNB

Vi är fortsättningsvis positivt inställda då aktien handlas i en klart stigande trend. Vi ser för tillfället inget optimalt köpläge i aktien utan avvaktar istället den kommande rekylen för att komma in på ett köp.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto