Home > Analys: Alliance Oil Company testar motståndet

Analys: Alliance Oil Company testar motståndet

Alliance Oil Company bröt för ett par veckor sedan den långsiktigt fallande trenden vilket är första steget i en trendvändning. Under onsdagen testades nedtrenden framgångsrikt ovanifrån vilket ger stöd att trendvändningen är hållbar. Aktien har nu inlett en mindre kraftansamlingsfas strax under motståndet vid 47 kr vilket om forceras bekräftar en etablerad upptrend och en ny köpsignal.

Alliance Oil Company Ltd (innan 2009 West Siberian Resources Ltd, ursprungligen Vostok Oil Ltd) är ett oljebolag som är verksamt i Ryssland och Kazakstan. Verksamheten startade år 1998. Bolaget har sitt säte i Hamilton på Bermuda, men är i många avseenden att betrakta som svenskt då de bland annat håller bolagsstämma i Stockholm. Alliance Oil har huvudkontor i Moskva. Verkställande direktör är Arsen Idrisov och styrelseordförande är Eric Forss. Affärsidén är att producera olja, utveckla oljefält och prospektera efter olja. Företaget har drygt 7 000 anställda. Alliance Oil Company har 526 miljoner fat bevisade och sannolika oljereserver, en råoljeproduktion på omkring 42 700 fat per dag och raffineringskapacitet om 70 000 fat per dag. Deras nätverk av återförsäljare består bland annat av återförsäljare och egna bensinstationer i västra Ryssland

Aktien handlas under det långsiktigt sidåtgående 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Stöd finns runt 44 kr samt 40 kr.  Motstånd finns vid 47 följt av 52 kr.

Aktien har länge tillhört en av förlorarna på Stockholmsbörsen men har de senaste veckorna visat positiva signaler då den långsiktigt fallande trenden har brutits. Under onsdagen testades den fallande trenden ovanifrån och trots att omsättningen steg under nedgångsdagen lyckades aktien inte understiga det potentiella stödet vid 44 kr. Detta är en positiv utveckling vilket sannolikt leder till en forcering av motståndet runt 47 kr. Skulle aktien lyckas forcera 47 kr nivån utlöses en köpsignal och den korta upptrenden bekräftas på nytt.

Vi har tidigare nämnt att i ett större perspektiv vore det logiskt med en större trendvändning uppåt då aktien framgångsrikt testat dubbelbotten runt 37 kr från 2008-2009. Det kan innebära att aktien på lång sikt tar sig upp mot topparna från 2010-2011 runt 125 kr. Med andra ord är potentialen på ovansidan betydande.

Vi är fortsättningsvis positivt inställda så länge som aktien handlas ovanför stödet vid 44 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol AOIL SDB

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto