Home > Analys: Alliance Oil i ett intressant läge

Analys: Alliance Oil i ett intressant läge

Allaince Oil Company har de senaste åren haft en trist utveckling på börsen. Under 2012 gick aktien ned med 38,2 procent och året dessförinnan gick aktien ned med 19,3 procent.

Ska aktien fortsätta sin nedgång även under 2013? Mot det talar att aktien är mycket lågt värderat med ett p/e-tal kring 4. Det är dock ett ryskt oljebolag och alla ryska oljebolag är för närvarande mycket lågt värderade. Aktiemarknaden litar helt enkelt inte varken på de ryskabolagen eller på den ryska staten.

Allaince Oil har nyligen avslutat en preferensaktienyemission på 1 350 mkr som stärker bolaget finansiella ställning. Det är givetvis bra för bolaget som har gjort stora investeringar i gas- och prospekteringslicenser men det ger också en intressant förtroendeyttring från aktiemarknaden att nyemissionen gick igenom. Förvisso så var bolaget tvunget att ge preferensaktierna en direktavkastning på ca 10,6 procent, men ändå.

Den långa trenden för Alliance Oil, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har varit nedåtlutad sedan i början på augusti år 2011. Alliance Oil har under sin nedgång fått ett stort antal säljsignaler som vi tidigare tagit upp i våra analyser av aktien.

Standardrekommendationen har då varit att utnyttja eventuella uppåtriktade rekyler till att blanka aktien. Det har hittills varit en mycket framgångsrik strategi.

I vår analys av Alliance Oil den 28 augusti tog vi även upp att aktien fått en säljsignal ur en stor och flerårig triangelformation. Säljsignalen indikerar en långsiktigt mycket stor nedgångspotential i aktien. Alliance Oil borde enligt den med tiden minst kunna gå ned till 36-40 kr.

I det mer kortsiktiga perspektivet har emellertid aktien börjat visa styrka. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är också uppåtriktad sedan en tid tillbaka.

I skrivande stund handlas Alliance i 56,4 kr vilket är strax under en viktig motståndsnivå vid ca 57 kr. Skulle aktien etablera sig över 57 kr får aktien en kortsiktigt intressant köpsignal.

Alliance Oil stöter dock på en motståndsnivå redan vid ca 63 kr. Där är det två gamla viktiga trendlinjer som kommer från var sitt håll och skapar motståndsområde. Trendlinjerna har sin bas från år 2004 respektive 2011, se månadsdiagrammet i Alliance Oil analysen den 28 augusti, så det ska bli väldigt intressant ur ett teknisk analys perspektiv att se vad som kan tänkas hända om aktien kommer upp till den nivån.

Skulle Alliance Oil också orka över 63 kr-nivån har sedan aktien ett starkt och mycket svårforcerat motståndsområde vid ca 70 kr.

Alliance Oil kortsiktiga stödområden vid ca 54-55 kr och ca 52,5 kr. Det är emellertid framförallt om aktien skulle etablera sig under stödnivåerna vid ca 50 kr och ca 47 kr som aktien får starka säljsignaler.

Har man blankade positioner, eller om man vill ta nya sådana, så rekommenderar vi en stop loss om aktien skulle stänga över motståndsnivån vid ca 57 kr. Sedan kan nya blankningar göras om aktien kommer upp till motståndsområdena kring ca 63 kr eller ca 70 kr. Stop loss strax över respektive motståndsnivå.

Ett annat intressant blankningsläge är givetvis om aktien går under stödnivåerna vid ca 50 kr och ca 47 kr. Aktien får då nya kraftiga säljsignaler. Sikta i så fall på nedgångar till ca 36-40 kr. Stop loss om aktien skulle stänga över 50 kr.

Är man istället intresserad av att köpa denna, som det i alla fall förefaller, mycket billiga aktie så vill vi rekommendera en viss försiktighet med positionsstorleken. De långsiktiga trenderna är nedåt och marknadens förtroende för ryska oljebolag kan fortsätta att vara lågt under mycket lång tid framöver.

Analys Alliance Oil
Alliance Oil (Dagdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.