Home > Analys: Amazon ångar på, men avvakta dippen

Analys: Amazon ångar på, men avvakta dippen

Förra gången vi behandlade Amazon sökte vi en topp. Det blev en ”no show” då signalerna inte föll på plats som önskat. Amazon visar nu, med relativ tydlighet, att det inte är dags att bli negativ riktigt än då vi har signaler på fortsatt uppgång i ett större perspektiv.   

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

Toppen som kom in senast den 7 oktober saknar betydelse som definitivt avslut på den cykel som tog sin början i februari 2016, varför vi fortfarande söker en topp för Amazon. En sådan topp ska enligt vår Gann-metodik kunna infinna sig tidigast i början på mars. Den längre trenden pekar med andra ord fortsatt uppåt.

Som rubriken signalerar anses det dock troligt att vi från nuvarande nivå får en dipp som kan lägga tillfällig sordi på stämningen eftersom vi per i dagarna har cykler som kan tänkas hemsöka aktien ett tag. Fundamentalt kan detta möjligen förklaras med att det är dags för helårsrapport den 26 januari, vilket kan skapa anspänning och nervösitet.

Amazon (dagsdiagram)
Amazon (dagsdiagram)

Pivots

Sedan $771 togs ut och passerades var signalerna för minst $827, då även denna nivå passerades är nästa anhalt nu $886. Stöd har vi gott om på nedsidan, men det slutgiltiga stödet runt $683 bör hålla för en fortsatt positiv hållning till Amazon.

Vågmönster

Nu nu gällande tolkningen av den övergripande bilden är att toppen den 7 oktober var en våg 3 topp i en förväntad impulsiv femvågsrörelse. Stämmer denna tolkning befinner vi oss för närvarande i våg 4 som ju ska jobba mot den primära trenden. I detta läge är vi öppna för att rekylen kan ta oss ner mot botten av den fjärde vågen av lägre dignitet, en sådan nivå finner vi kring $680 – $683. Utifrån detta perspektiv är vi precis som när det gäller våra pivots positiva så länge som priset håller sig över eller vänder ovanför denna nivå.

Tekniska indikatorer

De glidande medelvärdena är egentligen i helt perfekt position för en positiv tolkning. 50 dagars glidande medelvärde trendar på uppåt liksom 200 dagars. De är dessutom i princip parallella och marknaden kan därför anses vara i positiv balans.

När det gäller Oscillatorerna i form av Stochastic och RSI så är det i ett ansträngt läge vilket i och för sig inte behöver betyda att det är dags för nedgång, men å andra sidan stämmer situationen bra in på nuvarande läge när vi tittar på tid och pris.

Amazon – en överblick
Entré köp $716 Ticker AMZN
Målkurs $886 Marknad Nasdaq
Nödutgång $680 P/E (est 2017)  87.7
Senaste $809.19 Direkt avk. 0.0 %

Summering

Vi har en positiv hållning till Amazon, men risken för rekyl får anses vara överhängande. Vi har dessutom en delårsrapport i januari som kan skapa volatilitet. Istället vill vi avvakta något och hoppas på att vi kan få ner aktien mot $744, $716 eller om så krävs och egentligen helt idealt $683. Eftersom den förmodade våg 2 i nuvarande uppgångscykel var kort och relativt grund hoppas och tror vi på en något mer smärtsam rekyl denna gång.

Vi siktar alltså på att börja köpa Amazon mellan $716 och $683 för uppgång mot vår slutdestination på $886. När positionen är tagen får man ta hänsyn till befintlig risk/reward, dvs vad man fick för entry, men stoppen ska inte behövas placeras högre än att en daglig stängning under $680 ska kunna fungera som stop.

 

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto