Home > Analys: Amerikanska baisse fonden HDGE utlöser köpsignal

Analys: Amerikanska baisse fonden HDGE utlöser köpsignal

Placeringsmålet för Ranger Equity Bear ETF (HDGE) är kapitaltillväxt genom blankning av inhemska marknads aktier. I HDGE portföljen är sub-rådgivare Ranger Alternativ Management. Portföljförvaltnings gruppen gör en botten-upp fundamentalt driven urvalsprocess. Vid val av korta positioner, försöker fonden identifiera värdepapper med låga inkomster kvalitet eller aggressiv redovisning som kan vara avsedd för den delen av företagsledningen för att maskera funktionsförsämring och stärka den rapporterade vinsten per aktie över en kort tidsperiod. Dessutom vill portfölj ledningen identifiera resultat drivna händelser som kan fungera som en katalysator för prisnedgången för ett värdepapper, till exempel en vinst revidering nedåt.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

HDGE fonden har fallit kraftigt på börsen vilket är naturligt då fonden stiger när marknaden sjunker. De senaste veckorna har fallet planat ut och fonden har uppvisat en mindre bottenformation där en högre lägsta kurs visades i mars jämfört med bottennoteringen i februari månad. Detta ger en positiv underton speciellt med tanke på att den amerikanska börsen visat en rad högsta noteringar de senaste veckorna.  En baisse fond som har problem att gå ned samtidigt som börsen visar högsta noteringar är en aning förvånande och tolkningen av detta är en underliggande styrka som än så länge är något dold.

Ett motstånd vid 18.15 passerades under gårdagen under tilltagande omsättning och utlöste en köpsignal. Närmaste motstånd finns vid 18.90 följt av 19.85 $. Stöd finns vid 17.60 samt 17.20 $.

Den börshandlade fonden handlas på New York Stock Exchange, NYSE med symbol HDGE

Vi ser en god möjlighet till ett köp på nuvarande nivåer då fonden visat underliggande styrka samt att risken är överhängande för en rekyl på börsen framöver vilket detta innehav i viss mån motverkar.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto