Home > Analys: Amerikanska Boeing utlöser köpsignal

Analys: Amerikanska Boeing utlöser köpsignal

The Boeing Company är en amerikansk flygplanstillverkare med huvudkontor i Chicago. Boeing är världens största tillverkare av flygplan sett till omsättning och världens näst största leverantör av försvarsmateriel Företaget har totalt 162 200 anställda. Boeing köpte konkurrenten McDonnell Douglas 1997. Företaget har en del av sina fabriker i staden Seattle och Everett.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Boeing har visat en lägsta notering på 30 $ från mars 2009. Aktien har efter denna lågpunkt till största delen handlats i ett brett handelsintervall mellan 56 – 81$. Sedan 2012 har detta handelsintervall smalnat av till mellan 67 – 78 $. Aktien bröt i början på mars detta handelsintervall på ovansidan och utlöste en mindre köpsignal vilket tagit aktien upp mot det starkare motståndet vid 81 $. Det finns goda förutsättningar att detta motstånd forceras inom kort då aktien samlat energi för ett utbrott under en lägre tid. Lyckas aktien forcera motståndet vid 81 $ utlöses en stark köpsignal och det är sannolikt att aktien är på väg mot 86 $ i första hand och kanske så högt som 106 $.

Då en mindre köpsignal redan utlösts ser vi en möjlighet att redan bygga en position för ett förväntat framtida utbrott av det större motståndet vid 81 $. Ett optimalt läge för ett köp blir vid en rekyl ned mot det tidigare motståndet, numera stöd vid 78 $. En stop loss placeras förslagsvis under den stigande trendlinjen vid 75 $. Vill man istället vänta på en mer signifikant köpsignal bör man vänta tills motståndet vid 81 $ passeras. Som vanligt vill vi se en signifikant ökning av volymen när motståndet forceras för att öka tillförlitligheten i köpsignalen.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto