Home > Analys: Amerikanska Boston Scientific Corp utlöser köpsignal

Analys: Amerikanska Boston Scientific Corp utlöser köpsignal

Boston Scientific Corporation (förkortat BSC), är en global utvecklare, tillverkare och marknadsförare av medicintekniska produkter vars produkter används inom en rad interventionella medicinska specialiteter, inklusive interventionell kardiologi, perifera interventioner, neuromodulering, neurovaskulära ingripande, elektrofysiologi, hjärtkirurgi, vaskulär kirurgi, endoskopi, onkologi, urologi och gynekologi. Boston Scientific är välkänt för utveckling av Taxus Stent, en läkemedelsavgivande stent som används för att öppna tilltäppta artärer.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Aktien har tappat mer än 80 % av sitt börsvärde de senaste åren och har sedan början av 2010 handlats i ett större intervall mellan 5 till 8 $. Efter en lågpunkt i november månad har aktien gått mycket starkt på börsen och börjar nu närma sig taket på handels intervallet vid 8 $. Volym mönstret har bekräftat det underliggande positiva sentimentet i aktien, och den senaste månadens vimpelformation en bit under taket kan innebära att aktien är redo att forcera detta motstånd och utlösa en långsiktig köpsignal.

Under torsdagens handel utlöstes en mindre köpsignal då taket i vimpelformationen forcerades under ökad omsättning. En vimpelformation ses ofta efter halva uppgången är avklarad vilket i detta fall ökar sannolikheten att aktien forcerar motståndet vid 8 $.

Aktien handlas på New York Stock Exchange, NYSE börsen under symbol BSX

Då volym mönstret är positivt och prisobjektivet från vimpelformation pekar på att motståndet vid 8 $ sannolikt forceras denna gång, ser vi en möjlighet att köpa aktien redan på dagens nivåer inför en framtida forcering av det starka motståndet vid 8 $, En stop loss placeras förslagsvis under 7.30 $.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto