Home > Analys: Amerikanska S&P E-mini terminen i rekylfas

Analys: Amerikanska S&P E-mini terminen i rekylfas

Redaktionen

Amerikanska börsen i form av S&P E-mini terminen bröt den 22 maj ovansidan av den stigande trendkanalen vilket ofta indikerar ohållbar eufori, och som ett brev på posten inleddes rekylen strax därefter. Terminen visade på ett överköpt läge om 10 % ovanför medelvärdet vilket justerats ned till 4 %. Det är sannolikt med ytterligare nedgångar mot översålt zonen vid 3-4 % under medelvärdet innan sannolikheten ökar för uppgång.

S&P E-mini terminen har sedan november månad handlats i en stigande trendkanal där kanalgolvet varit stöd vid rekyl och kanaltaket varit begränsningslinje för vidare uppgång. Den senaste uppgången från november började från 1330 nivån till som högst 1686, en uppgång på drygt 25 % utan märkbar rekyl. Om man jämför terminen med hur långt den brukar sträcka sig från dess medelvärde innan en större rekyl tar vid kan man se att noteringar överstigande 7 % anses vara överköpt men det är först vid noteringar över 9 % som risken markant ökat för en rekyl.

Terminen har handlats tillbaka in i trendkanalen från ett överköpt läge på 10 % över dess medelvärde, och uppvisat en sekvens av fallande toppar och fallande bottnar och är därför definitionsmässigt i en kortare fallande trend inom den stigande trendkanalen. Två test av stödet vid kanalbotten har visats och än så länge brottas terminen med stödet runt den psykologiska 1600 nivån och motståndszonen mellan 1636-1644. Ett motstånd vid den kortare ned trenden finns för närvarande vid 1633 och det är sannolikt med fortsatta nedgångar så länge som terminen handlas därunder.

Skulle terminen bryta den korta ned trenden och ta sig uppåt för ett test av tidigare toppnotering kommer det från ett läge då terminen fortfarande är överköpt vilket minskar sannolikheten för en ny ihållande uppgångsfas.

Huvudscenariot vid förra analysen var starten av en rekyl vilket har bekräftats av sekvensen av fallande toppar. Än så länge har nedgången varit relativt liten då terminen fortfarande handlas inom den stigande trendkanalen. En forcering av 1588 på nedsidan leder sannolikt till en större rörelse då den stigande trendkanalen bryts, samt stödet runt 1591.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)