Home > Analys: Amerikanska Xerox Corp utlöser köpsignal

Analys: Amerikanska Xerox Corp utlöser köpsignal

Xerox Corporation är ett amerikanskt företag grundat år 1906 i Rochester, New York. Företaget har idag sitt huvudkontor i Norwalk, Connecticut, och tar bland annat fram kontorsmaskiner och metoder för dokumenthantering, bland annat kopiatorer. Företaget, med 57400 anställda (2007), är verksamt i 160 länder över hela världen. Det svenska dotterbolaget, Xerox Sverige AB, har ca 250 anställda och har sitt huvudkontor i Upplands Väsby

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Xerox Corp har de senaste 18 månaderna handlats i ett brett intervall mellan 6.30- 8.60 $. I detta intervall har aktien testat stödet runt 6.30 $ tre gånger och varje gång har köparna kommit tillbaka med kraft. Det är sannolikt att dessa bottnar utgör en trippelbotten i en större bottenformation vilket ger positiva signaler framöver. Sedan november månad handlas aktien i en starkt stigande trend. Ett mindre motståndsområde runt 7.70 forcerades i januari månad och utlöste en mindre köpsignal. Detta motstånd vilket numera är stöd testades i februari månad och visade sig hålla vilket blir en viktig referensnivå vid eventuella rekyler framöver.

Aktien har lämnat en mindre konsolidering där aktien handlats de senaste fem veckorna vilket kan utgöra en flaggformation vilket i sådana fall indikerar betydligt högre kurser framöver. Skulle aktien forcera det starkare motståndet vid 8.60 $ under ökad omsättning bekräftas en större trendvändning i aktien.

Stöd på nedsidan finns vid 8.20 och 7.70 $. Motstånd finns vid 8.60, 9 samt 10.40 $.

Aktien handlas på New York Stock Exchange börsen under symbol XRX

Vi ser en god potential i aktien och rekommenderar ett köp om aktien rekylerar ned mot 8.20 $. En stop loss läggs förslagsvis under 7.70 $. Vi har siktet inställt på en uppgång mot 10 $.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto