Home > Analys: Är Alphabet (Google) på väg att återtesta tidigare toppar?

Analys: Är Alphabet (Google) på väg att återtesta tidigare toppar?

De bredare amerikanska indexen fortsätter att hålla oss på halster och har väldigt svårt att bryta uppåt. Samtidigt så är avsaknaden av tydliga säljsignaler något som indikerar att man bör fortsätta att i första hand leta triggers för fortsatt uppgång. En sådan trigger har vi hittat i Alphabet. På längre sikt har vi redan i detta läge fått indikationer på högre priser, men då aktien är i ett känsligt läge vill vi se att den får lite fart innan vi agerar.

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Alphabetaktien har kastats fram och tillbaka i ett relativt stort intervall sedan Sveriges nationaldag (!) den 6 juni. Men i det större perspektivet har vi inte fått några säljsignaler utan trenden som startade i juni 2016 förefaller vara intakt än så länge. Detta även om vi inom ramen för denna trend befinner oss i en intermediär konsolidering.

Att primärtrenden är positiv kan vi utläsa av 200 dagars medelvärde som trendar på uppåt samtidigt som priset befinner sig ovanför detsamma. Det långsammare medelvärdet, 50 dagars, har en svagt negativ lutning. När det gäller det senare medelvärdet bekräftar detta egentligen bara vad vi ser i prisbilden.

Sett från i juni har aktien nu vid flera tillfällen nått en stödzon kring 918 dollar som stämts av vid inte mindre än fyra tillfällen. Skulle denna nivå falla bör aktien söka sig vidare nedåt mot 827 dollar. Samtidigt, och även om marknaden skulle söka sig nedåt finns det nu förutsättningar för att utmana tidigare toppnivåer kring 1 009 dollar innan så sker.

Alphabet (dagsdiagram)
Alphabet (dagsdiagram)

Alphabet satte en lokal topp i fredags och när marknaden öppnade igen igår föll den tillbaka. Vi vill nu se aktien ta en paus på ett par dagar innan det bryter upp över fredagens topp vid 960 dollar. Vi söker fem vågor från botten den 29 augusti, varav vi utifrån denna setup hoppas att vi endast klarat av en av de fem vågorna och nu upplever en andra vågsrekyl nedåt. Risken finns dock att den senaste rörelsen uppåt är allt vi får se i detta läge, vilket är skälet till att vi har en trigger.

De dagliga oscillatorerna bottnade redan vid den första av de tre bottnarna från den 10 augusti och en positiv divergens uppstod. Detta har fått RSI och Slow stochastic indikatorerna att bete sig svagt och rörelsen uppåt förefaller seg. När det gäller oscillatorerna är bilden tudelad. RSI som är den mer trögrörliga av de två har mer att ge på uppsidan medens Slow stochastic nu har vänt ned från översålda nivåer. Samtidigt skulle ett brott ovan 960 dollar förändra situationen.

Planen är att köpa Alphabet ovanför fredagens stapel på 960 dollar med ett mål på 1 000 dollar. Stoppen placeras lämpligen vid den kommande botten innan utbrottet. Skulle gårdagens stapel bli lågpunkten så placeras stoppen vid 935 dollar. Man kan även använda sig av en stängning under 50 dagars medelvärdet som stopp när priset väl fått lite distans till den ursprungliga stoppnivån.

 Alphabet – en överblick
Entré köp $960 Ticker GOOGL
Målkurs $1 000 Marknad Nasdaq
Nödutgång $935 P/E (est 2017) 30.1
Senaste $941.41 Direkt avk. (est 2017) 0.0 %
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto