Home > Analys: Är OMXS30 redo att bryta ut uppåt?

Analys: Är OMXS30 redo att bryta ut uppåt?

OMXS30 befinner sig långsiktigt i en uppåtgående trend men kortsiktigt i en konsolideringsfas. Indexet får nya köpsignaler om det etablerar sig över motståndsnivån vid ca 1410. OMXS30 är dock överköpt och måste nu troligtvis rekylera och samla kraft inför ett eventuellt utbrott uppåt. De närmaste stödnivåerna finns vid ca 1393, ca 1369-1372 och kring ca 1355.

Den svenska aktiemarknaden hade förra veckan en stark utveckling. Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick upp med 1,2 procent till 1404,23. Årets uppgång är därmed på 5,3 procent.

Den mest intensiva delen av sommarens rapportperiod är över och rapporterna har överlag mottagits ganska väl. Vinsterna ökar och är dessutom ofta minst i linje med analytikernas förväntningar. Men tyvärr är det dock ingen större fart på varken konjunktur eller vinstökningarnas storlek. I och med aktiemarknadens uppgång de senaste åren är inte heller aktievärderingarna särskilt låga. De flesta bedömare anser snarast att de är höga.

Mot detta står emellertid ett stort internationellt överskott av riskvilligt kapital som söker vettiga placeringsalternativ i en utpräglad lågräntemiljö. Det senare är en följd av att centralbankerna i framförallt USA och Japan fört en extremt expansiva penningpolitik de senaste åren.

Resultatet blir att aktiemarknaden sicksackar sig uppåt med succesivt allt högre toppar och bottnar. Trots övervärderade aktier, politisk oro och krigsutbrott. Denna uppgång kan också fortgå ett bra tag till. Men se upp om något händer som gör så att centralbankerna inte längre kan hålla nere ränteläget. Och då är framförallt ränteläget på de långa USA-obligationerna viktigt att bevaka. Skulle de gå kraftigt uppåt kan nämligen läget på världsbörserna snabbt bli betydligt sämre.

Men än så länge pekar den långsiktiga trenden för OMXS30, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, tydligt uppåt. Efter de senaste veckornas uppgång, där indexet också fått ett antal kortsiktiga köpsignaler, pekar nu även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, uppåt.

Kortsiktigt befinner sig emellertid OMXS30 i en konsolideringsfas mellan en stödnivå vid ca 1355 och en motståndsnivå vid ca 1410. I och med att den långa trenden är uppåtriktad samt att handelsvolymen vid uppgångsdagarna oftast är klart högre än den under nedgångsdagarna är sannolikheten störst att vi får ett utbrott uppåt ur denna kraftsamlingsfas.

Skulle OMXS30 göra detta och stänga över motståndet vid ca 1410, särskilt om detta skulle ske under en hög handelsvolym relativt den på nedgångsdagarna, så får indexet nya mycket intressanta köpsignaler. Vi siktar i så fall på uppgångar till först och främst 1420-1450 området. Vi har i och för sig ett långsiktigt mål på uppgångar till minst 1460-1470. Men vi tar en sak i taget.

Skulle OMXS30 mot förmodan istället bryta under stödet vid ca 1355 får indexet en kortsiktigt mycket viktig säljsignal. Särskilt om detta skulle ske under en hög handelsvolym. I så fall siktar vi på nedgångar till den långsiktigt väldigt betydelsefulla stödnivån vid ca 1318.

OMXS30 har dock ett antal intressanta stödnivåer även innan 1355 som kan vara värda att bevaka. Särskilt nu när Stochastic-indikatorn är på höga nivåer och därmed visar på att indexet börjar bli överköpt.

Detta att börsen är överköpt är emellertid ingen särskilt stark säljindikation i sig självt. För indexet kan nämligen fortsätta uppåt och då vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend. Däremot är marknaden då känsligare för negativa nyheter. Dessutom kan det då också kortsiktigt vara lite svårare att etablera sig över en så stark motståndsnivå som den vid ca 1410.

Så även om OMXS30 vid ett något senare tillfälle kommer att gå över 1410-motståndet så kanske indexet först gör en rekyl ned mot stödnivån vid ca 1393? Eller kanske till och med ned till stödet vid ca 1369-1372? Men så länge som OMXS30 håller sig över stödnivån vid ca 1318 ser vi dock eventuella nedgångar endast som potentiellt intressanta köptillfällen.

Vi fortsätter därför att rekommendera kortsiktigt inriktade placerare att först och främst använda alla nedåtriktade rekyler för att köpa för uppgång. Placera sedan en stop loss om indexet stänger under den närmaste liggande lite viktigare stödnivån. Nu har vi till en exempel sådana vid ca 1393 och ca 1369. Sikta sedan på uppgångar till ca 1410, ca 1420 eller ca 1450. Allt beroende på var och ens tidhorisont. Flytta också upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

För mer långsiktiga positioner rekommenderas att först och främst hänga med den långsiktiga trenden uppåt. Ha dock en stopp om OMXS30 skulle etablera sig under stödet vid ca 1318. Men kursuppgångarna är framförallt är orsakade av centralbankernas extremt expansiva penningpolitik och inte av stora vinstuppgångar i näringslivet. Därför är den långsiktiga risknivån relativt hög. Så var därför också beredd att sälja index och aktieinnehav på stora och överdrivna kursuppgångar. Särskilt om OMXS30 då hunnit komma upp till vårt långsiktiga målområde kring ca 1450-1500.

Analys OMXS30
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto