Home > Analys: Attraktivt köpläge i SKF!

Analys: Attraktivt köpläge i SKF!

SKF har sedan mitten av sommaren innevarande året befunnit sig i en stadigt uppgående trendkanal. Efter en slagig handel kring månadsskiftet till november lyckades aktien finna momentum nog till utbrott och en resa upp till nästa motståndsnivå kring 165 kronor påbörjades. Kraftigt utbrott följt av en stadig rekyl som gav en vändpunkt på torsdagen och stängning på dagshögsta innebär att ett attraktivt köpläge har uppenbarats.

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

SKF lyckades finna en vändpunkt tidigare under juli månad kring 130 kronor. En stadig resa norrut initierades och en tydlig uppgående trend uppenbarades under hösten.

När vi tidigare i november månad lyckades få ett kraftigt utbrott efter tidigare slagiga handel, fortsatte resan vidare norrut till nästa motståndsnivå.

Redan tidigare i slutet av augusti 2015 uppenbarades 165 kronor som en intressant prisnivå bland investerare, vilket skapat en tydlig motståndsnivå sedan dess.

När vi väl fick ett utbrott den 1 december i år, innebar det en kraftig rörelse norrut.

SKF sökte sig därefter upp till strax över 175 kronor varpå ett tydligt motstånd inväntade.

En rekyl sökte sig därefter tillbaka till 165 kronor på torsdagen, men en tydlig vändpunkt skapades då köpare klev in tydligt i bilden, vilket i sin tur resulterade i att vi fick en stängning på dagshögsta 171.40 kronor.

Ett positivt momentum har därav skapats, och ett attraktivt köpläge har uppenbarats.

Vi ser en resa vidare norrut med en målkurs på 195 kronor. Resan dit inväntar dock ett visst motstånd från säljare redan inledningsvis kring 176 kronor och därefter 183 kronor, innan vägen öppnas helt upp för uppgång till 195 kronor.

Inom verkstad har SKF varit en av de stora ledsagarna norrut under hösten, utöver den starka uppgången inom bank.

Tidigare i slutet av november framgick det att bolaget storsatsar med uppbyggnad av ett mjukvarucenter i Göteborg och Luleå, där den nya enheten skapas för att utveckla nästa generationens teknologi för tillståndsövervakning.

Enheten beräknas omfatta ett 50-tal utvecklare, där majoriteten skall vara lokaliserade i Göteborg.

Utöver denna satsning, storsatsar bolaget även med 150 miljoner kronor av en modernisering av sin tillverkning av cylindriska rullager i tyska fabriken Schweinfurt.

SKF
Entré köp 171.00 kr Ticker SKF B
Målkurs 195.00 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 163.00 kr P/E 22.5
Senaste 171.40 kr Direkt avk. 3.2%

 

Attraktivt köpläge har uppvisats redan vid nuvarande prisnivå runt 171 kronor. Målkursen landar på 195 kronor, men inledningsvis kortfattade motstånd beräknas redan kring 176 och 183 kronor under resans gång. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 163 kronor.

SKF noteras tydligt över både 50, 100 samt 200 dagars glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SKF B.

Analys: Attraktivt köpläge i SKF!

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto