Home > Analys: Attraktivt köpläge i Swedish Match!

Analys: Attraktivt köpläge i Swedish Match!

Snustillverkaren Swedish Match har fallit över fem procent senaste fyra dagarna, men styrkan i nedgången visar svaghet då vi noterar en tydligt fallande säljvolym under nedgången, vilket nu innebär att aktien även befinner sig inom kortsiktigt översålt territorium och öppnar upp för en vändpunkt.

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

Swedish Match inledde hösten på topp, och från juni botten inledde vi juli månad med en uppgång som fram tills i slutet av oktober innebar att vi noterades kring 318 kronor.

En kraftig nedgång inleddes i november, som uppgick till drygt 13 procent fram till mitten av november.

Med förnyad styrka lyckades bolagets aktie återta drygt halva nedgången, som i mitten av december fick kalla handen och backade runt 5 procent från 300 kronor ned till nuvarande prisnivå 286 kronor, i spår av negativa besked från amerikanska FDA.

Med en nedgång på runt 5 procent ned till kring 286 kronor, ser vi även historiskt under året att vi ser tydligt stöd från köpare vid 285 kronor, varpå ett attraktivt köpläge uppenbarats.

Även om vi åter igen efter senaste dagarnas nedgång noteras under 200 dagars glidande medelvärde, har vi två större nedgångsfaser bakom oss, och den andra nedgången som upplevts senaste dagarna uppvisar ingen styrka från säljare då säljvolymen avtar stadigt i samband med nedgången.

Även kortsiktigt noterar vi i vår RSI indikator att vi nu befinner oss i ett översålt läge, vilket blir ytterligare en pusselbit i vårt stora pussel.

Målkursen landar på 298 kronor, och förutom att vi ser inledningsvis ett visst mothugg från säljare vid omkring 293 kronor där vi tidigare utmanat MA 200, öppnar ett tredje utmanande upp för utbrott och resa vidare norrut mot slutdestinationen 298 kronor.

Skulle styrkan fortsätta kvarstå i bilden finns potential upp emot 310 kronor framöver, men innebär en betydligt högre risk.

Det negativa besked vi noterade tidigare i dagens analys gällande amerikanska livs- och läkemedelsverket (FDA), innebar att man för närvarande nekar begäran om att få ta bort en varningsetikett gällande tandköttssjukdom samt tandlossning från snusdosorna.

Detta innebär att bolagets Generalsnus i USA inte erhåller status som en ”tobaksprodukt med modifierad risk” (MRTP), vilket innebär att man kan använda sig av annorlunda varningsmärkningar på snusdosorna.

Ansökan som lämnades in av bolaget i juni 2014 om MRTP-status gäller åtta varianter av sitt Generalsnus.

FDA förklarade samtidigt vid beslutet den fortsatta processen, och uppmuntrade Swedish Match att fortsätta söka en ändrad status för Generalsnus i USA, vilket öppnar upp för en fortsatt dialog om hur man på bästa möjliga vis kommunicerar modifierad risk till konsumenter.

I december framgick det även att neutrala snusdosor i Norge blir en verklighet, och lagen börjar gälla redan våren 2017.

Bolaget står fast vid sitt tidigare uttalande om att den nya lagen inte nödvändigtvis behöver innebära en lägre snusförsäljning, och sade även i samband med nyheten att ”man har svårt att tro att det ska påverka den totala konsumtionen”.

Swedish Match
Entré köp 285.00 kr Ticker SWMA
Målkurs 298.00 kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 280.00 kr P/E 10.6
Senaste 286.60 kr Direkt avk. 7.0%

 

Attraktivt köpläge har uppenbarats i Swedish Match och kan fördelaktigt göras kring 285 kronor. Målkursen landar 298 kronor varpå tydligt motstånd inväntar strax ovanför vid sentimentala heltalsnivån 300 kronor. Nödutgången placeras förslagsvis redan vid 280 kronor.

Aktien handlas strax under 200 dagars glidande medelvärde, som tidigare försökt brytas mot uppsidan vid två tidigare tillfällen sedan november nedgången.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SWMA.

Analys: Attraktivt köpläge i Swedish Match!

Vi önskar alla läsare en riktigt God Jul och ett Gott Nytt år med återseende 2 januari.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto