Home > Analys: Autoliv vände vid all time highs…

Analys: Autoliv vände vid all time highs…

Autoliv nar nyligen vänt nedåt efter ett test av högsta notering från 2011. En ökad omsättning under de senaste dagarnas nedgång ger negativa signaler och är sannolikt startskottet för en rekyl fas.  Närmaste stöd finns vid den korta upptrenden vid 480 följt av 450 kr.

Autoliv AB är ett svenskbaserat internationellt verkstadsföretag. Ägare och moderbolag i Autoliv-koncernen är Autoliv, Inc., Delaware, USA, vilket heläger dotterbolaget Autoliv Holding AB, vilket i sin tur heläger dotterbolaget Autoliv AB. Autoliv AB grundades i Vårgårda som bilföretaget Autoservice AB 1953 av bröderna Stig Lindblad och Lennart Lindblad.

Aktien handlas mycket över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste stöd finns vid 480, 450 samt 420 kr. Motstånd finns vid all time highs runt 570 kr.

Autoliv befinner sig i en stigande trend sedan botten vid 305 kr från augusti 2011. Ett konsolideringsområde mellan 450 och 410 kr passerades i april månad under kraftigt ökad omsättning och utlöste en köpsignal. Aktien har därefter stigit mycket kraftigt och handlas oroväckande mycket över dess långsiktiga jämviktsvärde i form av 200 dagars glidande medelvärde. När en aktie handlas mycket mer än vad som är normalt över dess medelvärde signalerar detta ofta att aktien är i behov av en andhämtningspaus. Autoliv befinner sig i detta läge och med tanke på den kraftiga utförsäljningen under ökad volymer, vid ett viktigt test av tidigare högsta nivå är chansen god att rekylfasen har startat.

Aktien har ett flertal stödnivåer där en vändning kan ske. Stöd finns vid den korta upptrenden, 480 kr, återtest av köpsignalen från april vid 450 kr samt det långsiktiga stödet vid upptrenden 420 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ALIV SDB

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto