Home > Analys: Avanza kraftansamlar i den stigande trenden.

Analys: Avanza kraftansamlar i den stigande trenden.

Avanza aktien befinner sig i en starkt stigande trend efter en passering av all time highs under juni månad. På kort sikt har en flaggformation bildats vilket signalerar ett köp på utbrott, vid kurs ovanför 284 kr.

Avanza aktien har utvecklats mycket väl på börsen med en dryg dubbling av kursen sedan ett år tillbaka. Aktien har varvat uppgångsfaser med konsolideringsfaser för att möjliggöra nya sunda uppgångar inom den långsiktigt stigande trenden. Aktien utlöste under juni en ny köpsignal då tidigare toppnotering vid 255 kr passerades efter en längre tids kraftansamling i intervallet 232 – 260 kr.

Detta innebär att aktien bortsett från ett möjligt motstånd vid kanaltaket inte har några naturliga motstånd på ovansidan att navigera efter vilket är bästa möjliga förutsättningar för fortsatta uppgångar.

De senaste veckorna har en flaggformation bildats inom den långsiktigt stigande trenden vilket är en fortsättningsformation och indikerar vidare uppgångar efter en passering av 284 kr på ovansidan.

Då trenden sedan ett år tillbaka är tydligt uppåtriktad är huvudstrategin köp i närheten av etablerade stödnivåer alternativt köp på utbrott efter konsolideringsfaser. Vi rekommenderar således ett köp vid utbrott i intervallet 284-286 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 276 kr. Målkurs 305 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns vid 270 kr. Motstånd finns runt 284 kr

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol AZA

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto