Home > Analys: Beijer Alma – en snygg tjej kan också ha fula dagar

Analys: Beijer Alma – en snygg tjej kan också ha fula dagar

De senaste tio åren har Beijer Alma aldrig redovisat ett förlustresultat på årsbasis. Den kloke investeraren behåller sin fru men den lekfulle spekulanten överväger att vänsterprassla – förhoppningsvis utan att bli påkommen.

Den genomsnittliga omsättningen per vecka har det senaste året legat på 6,2 miljoner SEK för aktien. Under den senaste uppgången från november till mars låg den genomsnittliga veckovisa omsättningen på 10,9 miljoner SEK vilket är långt högre än omsättningen hittills under korrektionsfasen på 4,9 miljoner SEK. Detta talar för att nedgången inte är aggressiv vilket ger förhoppningar om att korrektionsfasen är tillfällig.

En akties utveckling avgörs av tid, pris, geometri och omsättning. Tidsvariabeln för BEIA B evolverar priset i 30-veckorscykler fn. Kursen stängde under 135,75 och aktiverade en teknisk säljsignal som motiverar en matematisk riktkurs på 114.

Jag vill dock understryka att 114 är den maximala nedsidan som nuvarande tidscykel kan motivera. Dessutom varslar den klassiska HS-formationen om ett pris på 116 vid fullt utslag, vilket understödjer den matematiska riktkursen. Två dagars stängning över 137 terminerar dock riktkursen 114.

Tidscykeln har för närvarande ett teoretiskt slut kring den 17 maj. Det bör inte ske någon stängning under 114 inom ramen för den givna tidsperioden.

Oavsett hur det fundamentala utfallet än blir för delårsrapporten den 25 april så talar prisutvecklingen om för oss att nämnda nivåer är de nivåer som aktiekursen bör förhålla sig till. Den aggregerade marknadsuppfattningen är rigorös och eventuella extraordinära händelser ska ses som undantag (exempelvis gap under 114).

Den aggressive marknadsaktören kan ta lång position redan vid 120,25. Personligen ser jag 114 som ett bättre riktmärke då nivån även sammanfaller med en uppåtgående trendlinje från december 2008, till november 2012, till idag.

Beijer Alma
Beijer Alma
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto