Home > Analys: Avstamp vid kanalbotten i Boliden.

Analys: Avstamp vid kanalbotten i Boliden.

Boliden aktien håller på att bilda en potentiell huvudskuldra bottenformation efter ett avstamp vid kanalbotten. En forcering av motståndet runt 130 kr öppnar upp för vidare uppgång mot 155 kr.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Boliden aktien handlas inom en fallande trendkanal där kanalgolvet agerar som stöd vid kursfall och kanaltaket som motstånd vid kursuppgångar. Aktien har sedan årsskiftet utvecklats svagt, vilket tagit aktien ned för en avstämning av stödet vid kanalgolvet där aktien uppvisat en kraftfull motreaktion.

Kortsiktigt är detta ett positivt tecken som kan komma att stärkas om aktien fortsätter vidare upp mot swing toppen runt 130 kr för att därefter inleda en rekyl ned mot 110 kr. I detta scenario bildas en mindre huvudskuldra bottenformation som indikerar vidare uppgång mot 160 kr om motståndet vid 130 kr forceras.

Skulle aktien vända nedåt innan 130 kr är situationen oklar och man får navigera efter stödet vid 110 följt av kanalbotten runt 100 kr.

Vi rekommenderar att man har aktien under bevakning och inleder en köpposition efter att aktien testat 130 kr och därefter fallit tillbaka ned mot 110 kr. I detta scenario placeras förslagsvis en stoploss under 106 kr. Målkurs sätts konservativt till 129 kr med reservation för högre kurs om 130 kr nivån forceras.

Aktien handlas under det fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande.

 Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BOL.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto