Home > Analys: Axis testar MA 200 underifrån…

Analys: Axis testar MA 200 underifrån…

Nätverksföretaget Axis börjar närma sig en avgörande nivå i form av det fallande MA 200. Bryts detta öppnas vägen för en uppgång mot 230 kr, i annat fall har vi siktet inställt på ett test av oktober botten runt 179 kr.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Nätverksföretaget Axis har utvecklats svagt efter att aktien i början av augusti 2014 bröt igenom jämviktvärdet runt 215 kr med kraft. Aktien har därefter inte lyckats att ta sig därovan vilket sållat bort aktien som en lämplig långsiktig placering.

För den kortsiktige swing tradern har aktien visat på ett flertal möjligheter runt MA 2000 som växelvis fungerat som både stöd och motstånd. Vid test ovanifrån har aktien tenderat att efter en marginell forcering återupptagit den stigande trenden. Vid test underifrån har aktien ofta vänt nedåt efter att MA 200 forcerats med mindre än en krona.

Aktien står nu återigen inför ett test av MA 200 underifrån vilket öppnar upp för en blankningsmöjlighet för den kortsiktige aktören i en förmodad rörelse ned mot oktober botten. Skulle mot förmodan aktien bryta MA 200 på första försöket är detta ett styrketecken vilket öppnar upp för en uppgång mot juli toppen runt 230 kr.

Vi rekommenderar en blankning vid 203.50 kr. en stoploss placeras förslagsvis över 207 kr. Målkurs sätts konservativt till 187 kr.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Närmaste stöd finns runt 187 kr. Närmaste motstånd finns vid 203.50 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen med symbol AXIS.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto