Home > Analys: Baker Hughes signalerar köp

Analys: Baker Hughes signalerar köp

Baker Hughes är en av världens största oljefält tjänste-företag. Företaget verkar i över 90 länder, och tillhandahåller olje-och gasindustrin med produkter och tjänster för borrning, utvärdering, slutförande, produktion och reservoar konsulttjänster. Baker Hughes har sitt huvudkontor i America Tower i den amerikanska General Center i Neartown, Houston. Baker Hughes Incorporated bildades när Baker International och Hughes Tool Company gick samman 1987

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande.

Baker Hughes har handlats i en sidåtgående rörelse mellan 37-53 $ det senaste året men har nu visat begynnande tecken på en vändning uppåt. Det senaste två månaderna har aktien handlats i ett snävt intervall mellan 39.50–43.50 vilket bröts på ovansidan under torsdagens handel under ökad omsättning vilket ger positiva signaler framöver. Detta handelsintervall ligger ovanför den tidigare botten runt 37 $ vilket är en positiv signal. En mindre köpsignal utlöstes under torsdagen och det är troligt att aktien åtminstone går upp med skillnaden i handelsintervallet, det vill säga 4 $ mot 47.50 $ för en avstämning. Skulle aktien i ett senare skede även forcera motståndet vid 53 $ börjar det ljusna rejält.

Det finns en hel del motstånd på ovansidan som måste forceras innan man kan räkna med en mer momentum baserad uppgång. Närmaste motstånd finns vid 48, 50.90,52.90, 56 samt 62 $. Stöd finns vid 43.70 samt 42.80 $.

Aktien handlas på New York Stock Exchange, NYSE under symbolen BHI.

Vi ser en god möjlighet till ett köp om aktien återtestar utbrottsnivån runt 43.70 $ som nu bör agera som ett stöd framöver. En stop loss läggs förslagsvis under 42 $, handlas aktien ner på dessa nivåer är aktien återigen i det gamla handelsintervallet och utbrottet får anses vara falskt.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto