Home > Analys: Bättre tider för OMXS30 efter nervös start på året?

Analys: Bättre tider för OMXS30 efter nervös start på året?

Den svenska börsen ligger långsiktig i en uppåtgående trend. OMXS30-index har däremot kortsiktigt visat svaghet och nu gått ner till ett stödområde kring ca 1285-1292. Häromkring ökar vi uppmärksamheten på eventuella vändningssignaler för uppgång. Ett viktigt stödområde finns också vid ca 1253. Skulle indexet etablera sig över motståndet vid ca 1359 erhålls nya starka köpsignaler.

Analys sponsrad av BNP Paribas
Du känner väl till minifuturernas nya hem? Här hittar du aktuell hävstång och stop loss, realtidskurser, utbildning och mycket annat.
Gå till bnpp.se

Vårt svenska storbolagsindex OMXS30 gick under januari ned med 2,1 procent till 1304,45. Månaden började starkt, OMXS30 var uppe på 1358,6 som högst, men sedan kom ett antal vinstvarningar och rapportbesvikelser från tunga bolag som ABB, Atlas Copco, Electrolux, H&M, SCA som störde festen. Det var emellertid framförallt valutaturbulens i ett antal utvecklingsländer som orsakade de lite bredare nedgångarna på aktiemarknaden.

Inför den amerikanska centralbanken Fed besked om neddragningar i sina penningpolitiska stimulanser så började nämligen valuta flöda ut från länder som Argentina och Turkiet. Fed beslöt sig sedan också som förväntat att dra ned något på sitt penningpolitiska stimulansprogram QE3. Från och med februari ska med Fed ”bara” trycka 65 miljarder (tidigare 75 miljarder) nya digitala dollar i månaden. Dessa ska användas till köp av amerikanska bostadsobligationer och statspapper. Tillsammans med den Japanska centralbanken som också trycker nya pengar i rekordfart så har Fed överöst finansmarknaderna med likviditet de senaste åren. Även vårt europeiska ECB har periodvis fört samma typ av expansiva penningpolitik där nya digitala euros trycks i mer eller mindre obegränsad omfattning.

Problemet har tyvärr dock varit att alla dessa nya pengar inte riktigt kommit ut till den reala ekonomin där de kunnat göra nytta genom investeringar i ny produktionskapacitet och i nya jobb. Istället har denna pengaflod främst fastnat i banksystemet och i de finansiella marknaderna. Följden av det har blivit att räntorna tryckts ner till nära noll och att det då också finns få andra placeringsalternativ som ger någon nämnvärd avkastning. Därför har mycket av det nya pengarna flödat vidare till aktiemarknaderna som då pressats upp på ett konstlat sätt.

Så börsuppgångarna har tyvärr inte haft så mycket med bättre vinstutveckling och bättre ekonomiska framtidsutsikter att göra. Snarare tvärtom. Ju sämre ekonomin gått desto större behov för centralbankerna att stimulera med sedelpressarna och desto bättre har börserna då gått. Kanske inte så sunt, men sådana här likviditetsdrivna kursuppgångar kan pågå under relativt lång tid och driva aktiekurser längre upp än man först kan föreställa sig.

Centralbankernas enormt expansiva penningpolitisk har varit den enskilt starkaste drivkraften för börsuppgångarna världen över de senaste åren. Kommer man nu kraftigt börja avveckla dessa stimulansprogram kommer världens aktiemarknader snabbt komma i ett mycket känsligt läge. Bara förväntningarna om neddragningarna riskerar att underminera aktiemarknaderna som vi nu sett aktuella exempel på.

Pengafloden från centralbankerna och de låga räntorna har också gjort att investeringar i svaga, riskabla och helt undermåliga projekt sett ganska bra ut. Många ekonomiska problem och även rena svindlerier kan då också mycket lättare döljas. Slutar den finansiella doping från centralbankernas sida blir läget ett helt annat. Med tiden riskerar då många surdegar dyka upp både här och där.

Kortsiktigt så skulle emellertid läget nu kunna stabiliseras. Fed har nu bara trappat ner på stimulanserna precis i den takt som var förväntat. Dessutom så är det faktiskt fortfarande 65 miljarder dollar de stimulerar finansmarknaderna med varje månad. Därtill kan man se det från den ljusa sidan och tycka att det är bra att en så välinformerad institution som Fed bedömer att ekonomin börjar bli så stark att de inte behöver stimulera lika aggressivt som tidigare. Så till exempel under våren skulle vi därför kunna få se en fortsatt stark börsutveckling.

Det är också ungefär det som den tekniska analysen nu indikerar. OMXS30 har tidigare fått köpsignaler som indikerar en relativt stor uppgångspotential på lite sikt. Köpsignalen erhölls när indexet bröt över en gammal viktig motståndsnivå som kom från 2007 års toppnivå vid 1322. Uppgångspotentialen på den signalen är i första hand till ca 1390-1400. Men även 1460-1470 nivån ser ut att vara inom räckhåll.

Osäkerheten har emellertid ökat kring detta den senaste tiden då OMXS30 signalerat en hel del svaghet och också halkat under den betydelsefulla nivån vid ca 1322 igen. Den korta trenden har då vänt nedåt. Men den långa trenden är fortfarande uppåtriktad och många andra viktiga stödnivåer har hittills hållit. Möjligheterna ser bland annat därför relativt goda ut för att en bra börs under våren. Detta särskilt så länge som den viktiga stödnivån vid ca 1253 håller.

Skulle OMXS30 dock etablera sig under 1253 erhålls istället en relativt stark säljsignal. Vi siktar i så fall på att indexet minst ska ner och pröva stödområdena vid ca 1234 och ca 1205. Särskilt om nedgångarna skulle ske under höga handelsvolymer skulle det då också finnas risk att indexet även ska ner och testa stödnivån vid ca 1109.

Nu ser det dock ut som om utsikterna är relativt goda för att OMXS30 skulle kunna hitta en botten och vända upp redan ifrån stödområdet vid ca 1285-1292. Vi har emellertid ännu inte fått någon tillförlitlig vändningssignal på detta. Men börsen är översåld, vilket vi kan se på Stochastic-indikatorn som är på låga nivåer, och OMXS30 har den senaste veckan ofta stängt relativt nära sina dagshögsta nivåer. Allt detta ökar möjligheten för en vändning uppåt. Dessutom så finns det vid ca 1285 starka stödnivåer både från en uppåtgående trendlinje samt från en horisontell stödnivå.

En första liten vändningssignal för uppgång skulle kunna vara om OMXS30 skulle stänga över dagen dessförinnans högsta nivå. Agerar man på en sådan signal så är det viktigt att placera en stop loss strax under de senaste två dagarnas lägsta nivå.

En annan typ av köpsignal skulle kunna erhållas om indexet på nytt skulle etablera sig över motståndet vid ca 1322, och då i och för sig också gärna över högstanivån från den 29 januari vid 1327. Särskilt då om handelsvolymen på börsen skulle bli minst lika stor under uppgångsdagarna som under nedgångsdagarna. Ett sådant positivt handelsvolymmönster ökar nämligen signalvärdet på eventuella köpsignaler avsevärt. Börsen har de senaste månaderna också haft ett sådant positivt handelsvolymsamband. Detta mönster bröts dock (tillfälligt?) just den 29 januari då börsen gick ned med en börsomsättning på hela 23 miljarder. Så nu får gärna köpsignalerna komma med minst denna handelsvolym så att de blir extra pålitliga.

Förutom att få köpsignaler om motståndsnivåerna vid ca 1322-1327 passeras får OMXS30 också köpsignaler om motstånden vid ca 1338 och ca 1359 bryts. Etablerar sig OMXS30 över 1359, i synnerhet om det skulle ske under en ökning av handelsvolymen, erhålls särskilt starka köpsignaler. I så fall siktar vi på uppgångar till ca 1390-1400 i första hand och till ca 1460-1470 i andra hand.

Summa summarum, OMXS30 har visat på kortsiktig svaghet men är översålt och ligger nu nära ett starkt stödområde vid ca 1285-1292. Vi har ännu inte fått några riktigt pålitliga vändningssignaler för uppgång, men läget för det är mycket intressant. Uppgångspotentialen skulle sedan kunna var betydande. Det är emellertid mycket viktigt att hela tiden disciplinerat använda sig av stop losser. Sätt till exempel gärna en stop loss om OMXS30 skulle stänga under stödet vid ca 1285. Extra viktigt är det dock med en stop loss om indexet skulle etablera sig under stödet vid ca 1253.

För den lite mer långsiktige placeraren fortsätter vi med att rekommendera att vara beredd att sälja aktier på större och eventuellt lite överdrivna uppgångar de närmaste månaderna. Lägg dig sedan relativt likvid och avvakta läget. Detta då börsuppgångarna tenderar framförallt att vara orsakade av centralbankernas expansiva penningpolitik och inte av mer fundamentala och långsiktigt hållbara faktorer. På lite längre sikt ser därmed risknivån relativt hög ut. Baksmällan på centralbankernas finansiella doping riskerar att förr eller senare kunna bli ytterst kännbar.

OMXS30 ligger långsiktig i en uppåtgående trend. Indexet har däremot kortsiktigt visat svaghet och nu gått ner till ett stödområde kring ca 1285-1292. Häromkring ökar vi uppmärksamheten på eventuella vändningssignaler för uppgång. Ett viktigt stödområde finns också vid ca 1253. Skulle indexet etablera sig över motståndet vid ca 1359 erhålls nya starka köpsignaler.
OMXS30 (Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto