Home > Analys: Betsson B närmar sig ett köpläge…

Analys: Betsson B närmar sig ett köpläge…

Betsson B har bildat ett sidledes handelsintervall efter en större återhämtning av ett tidigare kursfall. Stödet vid intervallbotten runt 81kr utgör ett köpläge med begränsad risk.

Vi varnade i analys den den 8 februari att den långsiktiga trenden var under press då aktien forcerat stödet runt 128.50kr från en dubbeltopp formation. Aktien har därefter uppvisat en kurskollaps till en lågpunkt på 63kr i början av juli. Det är ingen tillfällighet att aktien vände nästan exakt på 63kr då detta utgör taket i en större kraftansamlingfas mellan maj 2012 mars 2014. Utbrottet uppåt från kraftansamlingsfasen var startskottet till den nyligen fullbordade toppformationen.

Därefter har en stigande trend bildats som lett till att aktien täckt in ett större gap som bildades i samband med kurskollapsen. För närvarande har den tidigare stigande trenden övergått till ett sidledes handelsintervall.

Stödet vid intervallbotten runt 81kr utgör ett köpläge mot intervalltaket, runt 95kr, i första hand, med reservation för ett potentiellt utbrott på ovansidan. Vid ett utbrottsscenario finns avstämningsnivåer i form av motstånd vid 104, 112, 122kr. Där en passering öppnar upp för vidare uppgång mot nästa nivå o.s.v.

Skulle aktien däremot visa svaghet genom att signifikant bryta igenom intervallbotten finns stöd vid 75 följt av 70kr.

Skulle den nuvarande rekylen fortsätta ned mot 82kr är aktien köpvärd då risken kan placeras mycket snävt i förhållande till potentialen på ovansidan. Nödutgången placeras förslagsvis vid en stängning under 78kr.

Betsson
Entré köp 82kr Ticker BETS B
Målkurs 95kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 78kr P/E 15.2
Senaste 85.45kr Direkt avk. 5.2%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BETS B.

Veckodiagram

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto