Home > Analys: Bilden ljusnar för Nibe Industrier.

Analys: Bilden ljusnar för Nibe Industrier.

Nibe aktien har de senaste veckorna handlats i en kortare fallande trend mot den långsiktigt stigande huvudtrenden. Under gårdagen forcerades 184 kr vilket utlöst en mindre köpsignal.

Nibe aktien har efter toppen vid 220 kr under juni tappat drygt 20 %. Trots att kursfallet var intensivt har ingen större teknisk skada åstadkommits då aktien fortfarande handlas inom en långsiktigt stigande trend, definierat som ett stigande 200 dagars glidande medelvärde.

I kursfallet uppvisades en lägre botten, vilket är ett svaghetstecken som man kan bortse från då aktien visade ett kraftfullt köpintresse vid test av 200 MA i mitten av augusti.

Efter en lokal topp vid 200 kr i augusti har aktien handlats i en kortare fallande trend som tagit aktien ned för ett andra test av 200 MA där aktien än så länge visat en mindre motreaktion.

Huvudscenariot är ett brott av den kortsiktigt fallande trenden och en uppgång till i första hand 200 kr nivån. Detta scenario stärktes under gårdagen då aktien stängde på dagshögsta och marginellt forcerade nedtrenden.

Skulle å andra sidan aktien falla tillbaka under 184 kr är det först om det viktiga stödet runt 176 kr forceras som svaghet indikeras.

Då aktien befinner sig i en långsiktigt stigande trend som nyligen testats och lett till en kraftfull motreaktion, köp rekommenderar vi aktien på dagens kursnivåer.

En stoploss placeras förslagsvis under 179 kr. Målkurs sätts konservativt till 200 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt fallande. Närmaste stöd finns runt 176.50 kr. Motstånd finns vid 184 följt av 200 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NIBE B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto