Home > Analys: Blanka koppar

Analys: Blanka koppar

Industrimetaller har varit utsatta för hård press sedan början på detta år. Metallpriserna har tyngts av ett flertal faktorer så som en nedskrivning av den globala tillväxten från IMF:s sida, tumult på oljemarknaden vilket har skapat deflationistiska farhågor och ett hack  i kurvan för den kinesiska ekonomin.

Det går inte att förneka att en nedgång i den kinesiska ekonomin påverkar kopparpriset, då Ungefär hälften av den koppar som produceras årligen används av byggindustrin och Kina för tillfället konsumerar ungefär 40% av all världens kopparproduktion.

Tidigare detta året gick också Goldman Sachs ut och prognostiserade ett kopparpris på runt 5400$/ton, vilket är ungefär den nivån kopparn handlas i just nu.

Värt att notera är också att enligt den senaste statistiken från CTFC, Commodity Futures Trading Comission, har spekulanter och hedgefonder helt dumpat sina köpta position i koppar, då trenden håller på att bli starkt fallande.

En stark dollar, som nu fortsätter att stiga väger också tungt på kopparpriset. Då dollarn inte visar några större tecken på att ha toppat för denna gången kan man anta att dollarn kommer att fortsätta att påverka kopparpriset negativt framöver.
Det som är viktigt att komma ihåg är också att cykliskt sett har de flesta metaller redan toppat 2011 och det vi ser nu är bara en fortsatt konsolidering inför större nedgångar. Tittar man tillbaka på kopparpriser längre tillbaka i tiden finner man också att priset alltid kom tillbaka till den nivå den kom ifrån, då ett högre pris stimulerar ny brytning och öppnandet av nya gruvor.

Vi bör med andra ord se ett stadigt sjunkande kopparpris framöver. Priset kanske sjunker ända ner till 3000$/ton efter några år, tillbaka till sin förra bas från 2009 då detta är precis vad oljepriset nyss har gjort. Vill man ta en kort position i koppar gör man det bäst antingen om den bryter ned genom sitt förra stöd på mellan 5300 och 5400$/ton eller på en liten rekyl upp. Detta för att man då har två valmöjligheter att komma in med en position till ett fördelaktigt pris.

koppar2

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto