Home > Analys: Blankningsläge i Fabege.

Analys: Blankningsläge i Fabege.

Fabege aktien har visat negativa tecken genom bildandet av en ”shooting star” vändnings candlestick efter att ha testat motståndet vid intervalltaket runt 141 kr. Detta öppnar upp för en blankning ned mot 123 kr.

Fabege aktien forcerade i mitten av förra veckan intervalltaket i det konsolideringsintervall där aktien handlas i sedan oktober 2015. Aktien passerade tidigare högsta notering med drygt en krona för att därefter falla tillbaka mot lågpunkten för veckan. Detta är en stark signal att priser ovanför intervalltaket avvisats, vilket åskådlig görs genom bildandet av en ”shooting star” vändnings candlestick på veckobasis.

Förra gången liknande händelse inträffade var i slutet av december 2015, där aktien efter ett misslyckat utbrottsförsök på ovansidan testades undre delen av intervallet runt 123 kr, tre veckor senare.

Entré sälj
137.50kr
Målkurs
123kr
Nödutgång
144kr

Då risken kan placeras snävt förslagsvis ovanför 144 kr i en förmodad nedgång mot intervallbotten runt 123 kr rekommenderar vi en blankning på 137.50kr.

Skulle aktien mot förmodan återigen ta sig upp och förbi 143 kr sönderslås nedgångsscenariot och vi växlar om till ett utbrott uppåt, följt av vidare kursuppgång till skillnaden mellan taket och botten av det tidigare handelsintervallet vilket ger en indikativ uppgångspotential på 18 kr och en målkurs på 159 kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktigt stigande MA 40 veckor .

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol FABG.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto