Home > Analys: Boliden bryter den fallande trenden…

Analys: Boliden bryter den fallande trenden…

Boliden aktien handlas sedan oktober 2011 i ett bredare handelsintervall mellan 65 – 126 kr. Efter en utlöst säljsignal under mars månad accelererade kursfallet och en tydligt definierad nedåtgående trend bildades. Denna nedtrend bröts i samband med att aktien presenterade ett delårsresultat, vilket kan innebära att botten är passerad.

Boliden AB är ett metall företag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra metaller som Boliden framställer är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolidens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, men även på Toronto Stock Exchange

Aktien handlas mycket under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns vid tidigare botten, 80 kr samt återtest av fallande trenden vid 89 kr.  Motstånd finns vid 95 samt 108 kr.

Boliden aktien handlas i ett bredare handelsintervall mellan 65- 126 kr sedan oktober 2011. Aktien har efter en utlöst säljsignal tagit sig ned mot nedre delen av detta intervall. I samband med en delårsrapport som var något bättre än snittförväntningarna har aktien gjort ett kraftigt avstamp från botten strax ovanför 80 kr. Uppgången tog sig förbi motståndet i form av den fallande trenden under kraftigt ökad omsättning vilket ger positiva signaler.

Det är för tidigt att med någon större säkerhet avgöra huruvida botten är passerad men ett par pusselbitar har nu fallit på plats för att möjliggöra en trendvändning. Då nedtrenden har brutits vill vi gärna se att aktien håller sig ovanför 89 kr nivån vilket är ett återtest av den fallande trenden. Håller inte detta potentiella stöd finns ett mindre stöd vid 86 kr som bör hålla för att ge en positiv tolkning av diagrammet. Skulle aktien i ett senare skede ta sig förbi motståndet runt 95 kr ljusnar det rejält och en sekvens av stigande bottnar och toppar har bildats.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BOL

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto