Home > Analys: Boliden i fallande trend

Analys: Boliden i fallande trend

Boliden AB är ett metall företag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra metaller som Boliden framställer är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolidens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, men även på Toronto Stock Exchange

Aktien handlas under det långsiktiga 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Närmaste stöd finns vid 94.50 och 88 kr. Motstånd finns vid vid 109  samt 104 kr.

Boliden aktien har det senaste året handlats i ett bredare handelsintervall mellan 84- 126 kr. Aktien befinner sig i en fallande trend efter ett misslyckat försök i början av januari att forcera motståndet vid 126 kr. En toppformation i form av en huvudskuldra har bildats och aktien har utlöste en säljsignal då aktien forcerade 109 kr på nedsidan. Ett återtest i april tog aktien upp och testade stödet, numera motstånd vid 109 kr men aktien orkade inte forcerade detta vilket bekräftar det negativa sentimentet. Prisobjektivet ligger på 19 kr från 108 kr vivån vilket ger en möjlig botten runt 89 kr.

Skulle aktien forcera motståndet vid 109 kr börjar det ljusna då huvudskuldra formationen sönderslås men i dagsläget ases detta som mindre sannolikt.

Har man planer på att köpa aktien bör man avvakta tills antingen motståndet vd 109 kr forceras med god marginal eller en botten bildas efter uppnått prisobjektiv.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BOL

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto