Home > Analys: Boliden kraftansamlar inför ny köpsignal

Analys: Boliden kraftansamlar inför ny köpsignal

Den fallande trenden har brutits under juli månad vilket har lett till en trendvändning uppåt. En sekvens av stigande bottnar och toppar har bekräftat trendvändningen och för närvarande kraftansamlar aktien under ett mindre motstånd runt 102 kr. Det är sannolikt med en forcering av detta motstånd och en ny köpsignal inom kort.

Boliden AB är ett metall företag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra metaller som Boliden framställer är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolidens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, men även på Toronto Stock Exchange

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är starkt stigande. Närmaste stöd finns vid 96 kr. Närmaste motstånd vid 102 följt av 108 kr.

Boliden aktien tillhör numera en av de starkare aktierna på Stockholmsbörsen då gruvaktier som helhet verkar stå inför en större trendvändning. Relativ styrka linjen som jämför aktiens utveckling mot omxs30 index har vänt upp kraftigt efter botten under juli månad och visar en stigande trend vilket stärker ett uppgångs scenario. Under augusti månad forcerade aktien motståndet vid 96 kr under tilltagande omsättning och utlöste en köpsignal. Detta motstånd har numera omvandlats till stöd vilket aktien testat lyckosamt två ggr de senaste veckorna. Ett mindre handelsområde mellan 96 och 102 kr har bildats och ett utbrott från detta intervall på ovansidan bekräftar på nytt den stigande trenden.

Vi har tidigare rekommenderat ett köp runt 98 kr. Man nu kan flytta up stoploss till 92 kr. Det ser fortsatt mycket positivt ut och det är sannolikt endast en tidsfråga innan motståndet vid 102 kr forceras.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BOL

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto