Home > Analys: Boliden har fått säljsignal

Analys: Boliden har fått säljsignal

Gruv- och raffineringsbolaget Boliden har haft en stark utveckling på börsen sedan aktien bottnade ut på 87,8 kr den 4 juni. Uppgången sedan dess är 30,5 procent räknat på kursen i skrivande stund på 114,6 kr. I år har aktien gått upp med något mer blygsamma 14,0 vilket procent vilket dock är mer än för OMXS30 som gått upp med 7,0 procent.

Boliden, som under den senaste uppgången fått en hel del köpsignaler, har nu istället fått en säljsignal. Detta strax efter det att aktien närmat sig ett motståndsområde kring 120-125 kr där aktien toppade av i februari i år och samtidigt som Stochastic- och MacD-indikatorerna börjat visa på svaghet i den uppåtgående trenden.

Båda dessa indikatorer visar nämligen på en negativ divergens relativt aktiekursutvecklingen och båda har också givit andra säljindikationer.

Säljsignalen i kursdiagrammet kom när aktien bröt en uppåtriktad trendlinje och samtidigt gick under en liten stödnivå vid ca 115 kr. Boliden har därmed också brutit ur en kil-liknande formation som indikerar att aktien minst borde ha potential att gå ner till de stödområden som ligger kring ca 107-109 kr.

Givet hur läget ser ut på börsen i övrigt, se OMXS30 analysen den 8 november, så finns det emellertid också hög risk för att inte dessa stödnivåer heller kommer hålla i längden. Boliden har sedan stödnivåer från en uppåtgående trendlinje som i dagsläget ligger vid ca 104 kr och horisontella stödnivåer vid ca 95 kr och ca 88-90 kr.

För att aktien i detta läget ska få några starkare köpsignaler behöver aktien gå över motståndsnivåerna vid ca 120 kr under hög handelsaktivitet. Tills det sker rekommenderar vi att man använder uppåtriktade rekyler till att sälja eller blanka aktien. Sikta sedan på nedgångar till minst 107-109 kr.

Stop loss på blankningar om aktien stänger över 120 kr. Flytta sedan också ned stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

Analys Boliden
Boliden (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.