Home > Analys: Botten i Netflix låter vänta på sig

Analys: Botten i Netflix låter vänta på sig

Johan Berntorp heter jag, och har varit aktiv på de finansiella marknader sedan 18 år tillbaka, och har flerårig erfarenhet av att skriva analys och presentera handelsidéer. I min analys använder jag tidscykler baserat i huvudsak tolkningar av W.D. Ganns arbete, Gann pivots och Elliotsvågteori uppbackat av tekniska indikatorer. I samband med intressanta situationer att handla på, läggs stor vikt vid att ha en bra risk/reward, ofta baserad på de identifierade pivotnivåerna. I dagens analys har vi som ambition att reda ut situationen i Netflix.

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

Netflix är intressant då det inte är omöjligt att vi står inför en längre tids utförslöpa i och med tidstoppen som kom in den 15 april tidigare i år. Det var från detta tillfälle som nedgångarna började ta längre tid i anspråk än uppgångarna, vilket är karakteristiskt för en negativ trend. I och med att den sista vågen i uppgången tog 67 dagar i anspråk söker vi en relation till denna för att hitta ett möjligt slut på första fasen i en större nedgång i tid räknat. Intressanta relationer går primärt, i närtid, att hitta runt den 10 augusti och den 23 september (vertikala linjer i blått). I grafen nedan har jag även markerat potentiella reaktionsdatum med en svagare tidsrytm, den 21 juli och 30 augusti (vertikala linjer i rött).

Netflix (dagsdiagram)

Pivots

I fallet med Netflix så ser vi att aktien satt två intressant toppar på pivots, $133 och $111 som står i relation till varandra. I och med att Netflix med sin rapport i måndagskväll lyckades bryta nästkommande pivot på $91 som står i relation till de ovan tar vi nu sikte ner mot $73 nivån. För att förutsättningarna för ett sådant scenario ska hålla i relativ närtid är vi intresserade av att Netflix aktien inte orkar etablera sig ovanför den nyss brutna $91 pivoten.

Vågmönster

Toppen i april i år tolkas tillsvidare som en misslyckad femte våg och en dubbeltopp. Vi ser hur prisbilden sedan dess bygger lägre toppar och vi har ännu inte ett tydligt komplett prismönster på nedsidan. Givet att tidscyklerna inte är i mål ännu förväntar vi oss en fortsatt negativ utveckling.

Den misslyckade femte vågen har god potential att vara slutet på någonting ganska stort då vi kan räkna fem vågor upp från den större botten i augusti 2012. En botten som för övrigt kom in på drygt $7 och som också står i relation till pivot-nivåerna ovan. Som en tumregel tar en större nedgång nu sikte på den fjärde vågen av lägre dignitet som vi hittar kring $45.

Tekniska indikatorer

Vi ser nu hur både 200 dagars och 50 dagars glidande medelvärde pekar nedåt om än med en svag lutning. Intressant är att de befinner sig i en negativ position, dvs att det korta medelvärdet ligger under det längre i en parallell rörelse. Denna situation är negativ.

Vi har i dagsläget inga positiva divergenser på oscillatorerna samtidigt som dessa inte befinner sig på översålda nivåer. Vi har alltså mer utrymme på nedsidan innan vi kan förvänta oss en botten.

I och med den kraftiga rörelsen igår har vi en ansträngd stängning i relation till Bollingerbanden® som indikerar att vi endera kan få en kort studs eller en lugnare fas i nedgången. Att banden i indikatorn expanderar indikerar att vi har en kraftigare rörelse på gång.

 Netflix – en överblick
Entré sälj $91.00 Ticker NFLX
Målkurs $73.00 Marknad NASDAQ
Nödutgång $96.00 P/E N/A
Senaste $85.83 Direkt avk. 0 %

Summering

Vi är negativa till Netflix intill dess att positiva signaler infinner sig. I det kortare perspektivet söker vi möjlighet att gå kort på en studs upp mot $91 för en vidare resa söderut mot $81, $77 samt primärt $73. Stop loss kan placeras vid en stängning över $96.

Tidsmässigt har vi hållpunkter den 10 augusti och 23 september.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto