Home > Analys: Botten nådd för Hennes & Mauritz…?

Analys: Botten nådd för Hennes & Mauritz…?

HM B aktiens kursfall kan vara mot sitt slut då aktien efter en accelerering på nedsidan uppvisat en omsättnings minskning… vilket är signifikant utveckling då aktien kommit ned till ett stöd i form av 10års lägsta runt 124.50kr.

HM B aktien har efter en lägre topp i augusti 2015 visat svaghetstendenser som med tiden förstärkts genom att aktien forcerats det långsiktiga jämviktsvärdet i form av MA 40 veckor som tagit en negativ lutning. Svagheten har därefter bekräftats genom att aktien vid åtskilliga tillfällen cementerat MA 40 som ett avgörande motstånd på ovansidan. Bortsett från en kortare tids handel därovan i slutet av 2016 har trenden varit tydligt nedåt vilket gjort aktien ointressant för ett köp.

Kursfallet kan vara i sitt slutskede då aktien efter en accelerering på nedsidan i slutet av förra året tydligt visat att fallande priser inte längre attraherar ett ökat säljtryck. Detta i sig betyder inte att aktien står inför en vändning uppåt men då det sammanfaller med en avvisning av stödet i form av 10års lägsta runt 124.50kr är förutsättningarna goda att vi åtminstone sett starten av en motreaktion.

Så länge som aktien stänger ovanför 124.50kr på veckobasis förväntas en uppstuds mot 180kr, som på sikt kan resultera i en större trendvändning. För att aktien skall bli långsiktigt intressant behövs en längre tids sidåtgående rörelse för att ge det långsiktiga jämviktsvärdet en chans att hinna ikapp med priset och plana ut.

För den kortsiktiga aktören rekommenderas ett köp på rekyl runt 130kr. Målkurs sätts till 162kr. Nödutgången placeras förslagsvis under 127kr.

H&M B
Entré köp 130kr Ticker HM B
Målkurs 162kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 127kr P/E 14.8
Senaste 133.20kr Direkt avk. 7.2%

Aktien handlas under det långsiktigt fallande jämviktsvärdet, MA 40.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto