Home > Analys: Botten nådd för Semafo?

Analys: Botten nådd för Semafo?

Semafo aktien har efter ett tapp på drygt 60% stabiliserats runt bottnarna från 2014-15 vilket initialt skapar ett kortsiktigt köpläge som kan leda till en långsiktig vändning uppåt.

Semafo aktien har efter en lågpunkt vid 8kr från juni 2013 handlats till en toppnotering på 49.30kr i juli 2016. Detta utgör aktiens långsiktiga referensramar där en forcering indikerar ett förändrat sentiment i aktien. Inom dessa extrempunkter har ett tydligt stödområde byggts vid 18kr… och så länge som aktien respekterar detta stöd är förutsättningarna goda för initialt en kortsiktig återhämtning mot 25.30kr, vilket om forceras öppnar upp för en långsiktig vändning uppåt mot tidigare toppnoteringar.

På kort sikt är aktien kraftigt översåld i jämförelse mot det långsiktiga jämviktsvärdet MA 40 veckor då kursfallet under april månad skapat ett tomrum mellan aktiepriset och MA 40 veckor. Då jämviktsvärdet tagit en negativ lutning ses ett köp i första hand som en mindre motreaktion för att täcka detta ”tomrum”. Skulle aktien i ett senare skede signifikant passera motståndet runt 25.30kr indikeras starten av en långsiktig vändning uppåt mot tidigare toppnoteringar.

Då aktien visat vilja att respektera stödet är oddsen goda för en motreaktion uppåt för att ”neutralisera” det översålda läget. Vi rekommenderar därför ett köp runt gårdagens stängningskurs. Målkurs sätts till 24.90kr. Nödutgången placeras förslagsvis vid en stängning under 19.50kr.

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 40 veckors glidande medelvärde.

SEMAFO
Entré köp 20.90kr Ticker SMF
Målkurs 24.90kr Marknad OMXS Mid Cap
Nödutgång 19.50kr P/E 38.1
Senaste 20.90kr Direkt avk. 0%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SMF.

Veckodiagram

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto