Home > Analys: Botten tendens i Orexo…

Analys: Botten tendens i Orexo…

Orexo aktien har bildat en potentiellt högre lågpunkt efter en dubbelbottenformation. Förra veckan visades tekniskt positiva indikationer genom en vändnings candlestick vilket tagit aktien förbi motståndet vid 47.30 kr.

Orexo är ett specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige. Bolaget utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo ansvarar för kommersialiseringen av den egna produkten Zubsolv® för behandling av opiatberoende på den amerikanska marknaden

Orexo aktien har efter ett kursfall på nästan 80 % visat begynnande tecken på en trendvändning då aktien bildat en dubbelbottenformation och sannolikt en högre lägsta notering genom förra veckans positiva vändnings candlestick. På kort sikt handlas aktien inom en svagt stigande trendkanal där forceringen av motståndet vid 47.30 kr öppnar upp för vidare uppgång mot kanaltaket runt 64.75 kr.

Det långsiktiga jämviktsvärdet, MA 40 veckor har börjat plana vilket är en förutsättning för att våga hoppas på en större trendvändning uppåt. På lång sikt bekräftas en långsiktig vändning genom att aktien forcerar motståndsområdet runt 75.50 kr.

Entré köp
47.30kr
Målkurs
64.50kr
Nödutgång
43.75kr

Då risken kan placeras snävt i förhållande till potentialen på kort sikt föreslår vid ett köp på rekyl mot 47.30 kr. Målkurs föreslås till 64.50 kr. Nödutgången placeras förslagsvis under 43.75 kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är utplanande. Stöd finns vid 47.30, 44.30 samt 42.50 kr. Motstånd vid 55.7, 61.75 samt 64.75 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ORX.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto