Home > Analys: Bottenfiske i NCC B…

Analys: Bottenfiske i NCC B…

NCC B har bildat en hammer vändningscandlestick vid stödet på 155kr, vilket öppnar upp för en återhämtning mot 177kr i första hand.

NCC B aktien har utvecklats mycket svagt under större delen av 2017 med ett kursfall på runt 100kr från toppnoteringen. Denna underprestation i jämförelse mot börsen som helhet kan vara mot sitt slutskede då aktien uppvisat en ”hammer” vändningscandlestick efter ett test av stödet runt 155kr. Denna nivå är mycket signifikant då den agerade som ett hinder för vidare uppgång under större delen 2014 och därefter omvandlades till ett stöd under 2015.

Så länge som aktien fortsätter att avvisa 155kr på veckobasis d.v.s. aktien tillåts att handlas därunder för att i slutet av veckan stänga därovan är köpstyrkan intakt.

Vi ser en möjlighet till ett köp runt fredagens stängningskurs då en stoploss kan placeras snävt i förhållande till uppgångspotentialen som i första hand utgörs av swing toppen runt 178kr.

Skulle aktien mot förmodan omkullkasta den uppvisade köpresponsen genom att signifikant stänga under 155kr signaleras vidare nedgång mot 135kr.

Vid ett positivt utfall fortsätter aktien upp för en avstämning av 178kr vilket om passeras öppnar upp för vidare uppgång mot 187 följt av 200kr.

Aktien handlas på en sträckt nivå i jämförelse mot det fallande långsiktiga jämviktsvärdet i form av MA 40 veckor, vilket ger stöd för åtminstone en motreaktion uppåt.

NCC
Entré köp 160kr Ticker NCC B
Målkurs 177kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 153kr P/E 11.8
Senaste 160.10kr Direkt avk. 5%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol NCC B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto